Blog

Okategoriserade

Behov

Vår fysiska kropp har vissa, ganska tydligt definierade, behov. I grund och botten handlar det om överlevnad. Vi klarar oss inte speciellt länge utan mat att äta, vatten att dricka och luft att andas. Det är så vi är skapade. Som levande varelser har vi fantastiska möjligheter, men också reella begränsningar, som vi måste ta hänsyn till. Man kan tycka att många olika saker är viktiga, men den rena överlevnaden är ändå grunden vi står på. Tar vi hand om den delen av våra liv, har vi en plattform att utgå ifrån när det gäller övriga behov, eller önskningar. Exempel på en sådan önskan, kan vara att äta nyttigt och röra på sig. Det handlar mindre om kortsiktig överlevnad, och mer om långsiktig kvalitet på det liv man lever.

Mer intressant, och komplext, blir det om man beaktar en persons mentala hälsa. Där finns inte akuta behov på samma sätt. Samtidigt är den mentala hälsan otroligt viktig för den upplevda livskvaliteten. Mycket av det som vi tror, och har lärt oss, att vi behöver, har förmodligen inte mycket med hälsa, lycka och livskvalitet att göra. Som exempel skulle man kunna nämna massor av materiella ting. Det är inget som säger att vi kommer vara lyckligare av att ha den senaste mobiltelefonen. Snarare är det så, som med så mycket annat, att lycka är något som finns inuti en människa. Och sin lycka går det alltid att få kontakt med, oavsett yttre omständigheter. Det finns alltid något att glädjas åt, oavsett hur mörk situationen ser ut.

Trots att det inte, på samma sätt, finns uttalade mentala behov, delar många människor samma önskningar, och man väljer att prioritera liknande upplevelser i livet. Trots att det kanske inte handlar om behov, så handlar det om välbefinnande och livskvalitet. Exempel på sådana önskningar kan vara:

1. Sysselsättning. Man vill ha ett jobb att gå till, eller en funktion att fylla. Man vill ha någonting att göra, och man vill känna att man gör något meningsfullt med sin tid. Att man skapar ett värde, både för sig själv och andra.

2. Vänner. Man vill känna att man tillhör en grupp. Man vill utbyta berättelser och erfarenheter med varandra och dela glädjen att aktivt göra saker tillsammans.

3. Partner. För många är det viktigt att ha en vän som man står närmare än andra. Någon som man vill dela mer tid med, och en intimare del av sin vardag.

4. Fysisk rörelse. Kroppen är ett fantastiskt verktyg, och den är uppbyggd för att användas. De allra flesta tycker om att röra sig eller motionera, på ett eller annat sätt.

5. Kreativitet. Jag tror att alla människor har en inbyggd längtan av att bygga upp, eller skapa, någonting. Vilken form kreativiteten tar spelar mindre roll. I mångt och mycket kan man egentligen se varje aktiv handling som ett kreativt uttryck.

6. Fysisk närhet. Vi är individer, men också flockdjur och sociala varelser. De allra flesta människor skulle uppskatta en kram från en person man tycker om. Det är skönt att röra någon ibland, och det kan vara skönt att bli berörd.

7. Familj. Att bygga upp och skapa en familj, kan vara otroligt spännande och lärorikt. Ett äventyr som tar mycket tid och energi, men som kan ge en otrolig tillfredställelse och räcka livet ut.

8. Sex. Att vi är sexuella varelser är jag övertygad om. Definitionen för vad sex är kan däremot säkert variera från person till person, men den sexuella biten är en viktig och naturlig del av vem vi är. Sexuell energi är också nära besläktad med den kreativa energin, och känslan av att skapa något.

9. Utveckling. Det är oftast spännande att lära sig nya saker. Många reser för att upptäcka andra länder och andra kulturer. Att lära sig och att utvecklas som människa är en stark drivkraft.

10. Bekräftelse. Det är skönt att känna sig bekräftad, oavsett varifrån bekräftelsen kommer. Ju osäkrare man är i sig själv, desto viktigare blir bekräftelsen från andra.

11. Mening. Att hitta en mening i livet handlar lika mycket om att hitta en röd tråd. En grundstomme som skänker ett värde till allt man gör, tänker, känner och går igenom.

Inget av de här områdena är ett behov, i den meningen att det inte går att leva utan dem. Samtidigt finns punkterna där, och de spelar roll. För ett liv som enbart handlar om att överleva kommer uppfattas som väldigt tomt och innehållslöst. Ju mer innehåll vi fyller våra liv med, desto rikare kommer vi att uppleva dem. Och innehåll är inte alltid lika med aktivitet. Faktum är att för mycket aktivitet kan göra att man missar mycket av livets innehåll. För att man inte hinner med, och för att man inte tar sig tid.

Lägg märke till att jag ingenstans har nämnt pengar eller materiell standard. Och det är medvetet, inte för att det inte spelar roll, utan för att pengar och materiella ting egentligen inte har ett värde, förrän de används. Och när de används är det nästan uteslutande som ett verktyg för att uppnå någon av de elva ursprungliga punkterna.

Jag har full förståelse för de som jagar vad de upplever sig behöva, i syfte att fylla sina liv med innehåll. Och jag skulle säga att det är naturligt, och inte på något vis fel. Samtidigt kan jakten ändå leda till något negativt, som man inte hade tänkt sig. Nyckeln, och det som fäller avgörandet, är somi så många andra sammanhang, drivkraften. För det är drivkraften som är energin och utstrålningen. Och det är energin man skickar ut, som attraherar energin man får tillbaka. Drivs sökandet av negativa känslor, kommer man attrahera negativa upplevelser och en negativ verklighet. Drivs sökandet av positiva känslor, livsglädje och kärlek, kommer man attrahera en positiv verklighet.

Samtidigt är drivkraften svår att fejka. För att den kommer så djupt inifrån. Men en balanserad själs drivkraft kommer att vara positiv, och det är vägen att gå. För att, när man har hittat balansen, kommer den genomsyra allt man gör och varje steg man tar. Det är därför balans är så viktigt, och det är därför balans är startpunkten, om man på allvar vill förändra sitt liv och sin livsupplevelse.

Okategoriserade

Bagage

Som själar har vi en gång fötts, bekymmerslösa och oskuldsfulla, men samtidigt fullständigt omedvetna om oss själva och vår omvärld. Det skulle inte vara helt rättvisande att kalla det ursprunglig energitillståndet för balanserat, eftersom det inte handlade om en medveten balans, men energin var fri från negativitet. Man skulle kunna tycka att det låter som en härlig plats att befinna sig på, utan bekymmer och till synes utan ansvar. Men samtidigt handlar det om en väldigt bräcklig jämvikt, som att balansera på en lina. Så länge inget oförutsett händer är situationen under kontroll, men så fort det kommer en vindby eller liknande, riskerar man att tappa balansen.

Och det fysiska livet är inte statiskt. Det är i ständig förändring, och kommer att visa upp många ansikten. En existens kommer alltid innehålla både med- och motgångar, och massor av nyanser mellan svart och vitt. Och det är inte lätt, att som omedveten, hantera de första motgångarna. Man vet inte vad det handlar om, och inte varför det sker. Man känner inte igen, och förstår inte, de negativa känslorna och tankarna som vaknar till liv. Som ifrågasätter och kritiserar. Vet man inte bättre, är det lätt att tro på dem. Och rätt som det är har man hamnat i en negativ, tanke- och känslomässig,  spiral. Eftersom tvivlen och de negativa känslorna som skapas när man tror på tankarna, föder ny negativitet och nya motgångar.

Den här processen går i själva verket inte så fort som det verkar när jag skriver om den, utan kan säkert ta många livstider. Men när negativiteten väl är etablerad är den svår att bli av med, och genom alla tider har de flesta människor burit på mer, eller mindre, bagage. Bagage, som är en känslomässig negativitet som man fyllt upp sin energi, och sin varelse, med. Negativiteten är mentalt och fysiskt tung att bära, och kommer manifesteras i motgångar och otur. För att den, genom att den naturligt får så mycket omedvetet fokus, från personen i fråga, har en enorm skaparkraft.

Bagage är något som både kan lagras i en persons själ, och fysiskt, i den kropp man har. Det fysiska bagaget, negativitet och obalans, är också något som man, genom arv, kan föra vidare till sina barn, barnbarn osv. Förutom att miljön spelar roll. Att växa upp, och uppfostras, in i ett samhälle som är uppbyggt på en negativ bild av verkligheten, av människor som själva är obalanserade, kan i princip bara leda till ett resultat. Att man fortsätter föda negativiteten.

Möjligen låter det här som ett stort problem, och det är det, men bara under en, för mänskligheten och för varje individuell själ, relativt kort tid. Och fenomenet är naturligt. Det är en del i en mognadsprocess. Som ett barn går igenom en trotsålder, och massor av andra faser, på sin väg mot vuxenlivet. Och tittar man på hela en persons liv, känns trotsåldern som en obetydlig parantes i sammanhanget. Den fyller en funktion, men den stör inte helheten.

Anledningen att man måste gå igenom en obalanserad och negativ fas i sin existens, är för att det är ett led i att hitta sin egen medvetenhet. Och för att man ska känna igen, och förstå vikten av, medveten balans. Att böra på ett tungt bagage, kan vara otroligt jobbigt, men efteråt kommer det att ha varit en ovärderlig upplevelse att ha med sig. Lite grann som att göra militärtjänst. Väl där är det otroligt jobbigt, och man skulle göra vad som helst för att slippa, men efteråt kommer man mest ihåg de roliga minnena. Samtidigt som man uppskattar sin mest grundläggande frihet, för att man vet hur det känns att inte ha den, och tvingas lyda någon annans order. Att ha gått igenom en fas av obalans bygger karaktär och djup hos en person. Det utvecklar ödmjukhet, tacksamhet, uppskattning och lugn.

Hur mycket bagage man behöver bära på, och hur länge, varierar från individ till individ. Det räcker med att man har förstått, och att poängen har nått fram, men för en del tar det väldigt lång tid. För andra går det fort. Det är inte svårt att se tillbaka några hundra år i historien, och förstå att livet inte var speciellt lätt då. Det var tufft, och det var det för att människorna och samhället omedvetet gjorde det tufft. Det finns inget som säger att det var tvunget att vara så, det var ett individuellt, och kollektivt, val. För att man inte visste bättre kan man hävda, men det var fortfarande ett val, och konsekvenserna var man själv ansvariga för. Även om man inte var medveten om det.

Sen dess har mycket blivit bättre, men bagaget och negativiteten hos människorna finns kvar, men i lite annan form. Det är bara att titta på kvällstidningarnas löpsedlar, tv:s dokusåpor, eller vad som helst. Samtidigt lever vi i spännande tider, för just nu håller vi, som mänsklighet, på att förbereda oss för att ta det stora steget från obalans till balans. Och det kan bara tas om man släpper sitt bagage. Det är ett kollektiv steg vi kommer att ta som invånare på den här planeten, men steget kommer inte tas i ett stort kliv, utan i många små steg. För det är individerna som skapar helheten, och det är individerna som kommer att ta steget.

Ett steg för en balanserad tillvaro och harmonisk samexistens. Ett kliv in i en helt ny och behagligare energimässig vibration, som kommer skapa förutsättningar för en lyckligare och mer inspirerande framtid. En bättre värld, som vi har möjlighet att bygga tillsammans. All förändring kommer inifrån, och det börjar med ett val.

Okategoriserade

Ödet

Vi existerar som intelligent energi. Samtidigt kan man säga att vi består av mindre beståndsdelar, som var för sig har en intelligens, även om de också är del av en större helhet. På samma sätt ser jag det som att vi människor, även om vi är intelligenta och medvetna, även i vår tur är del av en större helhet. En helhet, tillsammans med alla andra människor, som med största sannolikhet har en intelligens och ett medvetande. En underliggande intelligens som genomsyrar hela vår existens, allt vi ser, tänker, upplever och känner. Sannolikt har den intelligensen en betydligt större helhetssyn och förståelse, än vi, som ingående delar, har möjlighet till.
 
Jag anser att vi föds och existerar som själar. Att leva ett fysiskt liv handlar om flera saker. Framför allt är det en exklusiv upplevelse att ha, och använda en fysisk kropp. Det är svårt, eller omöjligt, att jämföra med något annat. Sen kan man se det som en skola, för, i kanske ännu högre utsträckning, handlar det om utveckling och förståelse. Alla som har egna barn, vet att det är svårt att få barn att förstå bara genom att säga någonting till dem. Det går in genom ena örat, och ut genom andra. I och med att de inte har en personlig relation till, och erfarenhet av, det man försöker berätta, så är det svårt för dem att ta det till sig. Det existerar en distans som är svår att överbrygga. Det är samma sak för oss själar.
 
Men att leva ett fysiskt är annorlunda. Från första andetaget kastas man in i hetluften. Allt man är med om blir, i högsta grad, påtagligt och personligt. Man får möjlighet att göra val, men vad som är ännu viktigare, är att man får, ovillkorligen, uppleva och ta konsekvenserna av sina val. Som skola är den fysiska existensen otroligt effektiv. Den bygger upp djup, medvetenhet, tacksamhet, ödmjukhet, förståelse och klokhet hos en människa och själ. Därför lever vi fysiska liv, för att vi behöver det, men också för upplevelsen. Som individer har vi ett val, och vi har en stor makt över våra liv, men samtidigt är vi alla delar i en större helhet, och vare sig vi vill det eller ej, är det något som har inflytande över, och påverkar oss.
 
Jag tror, och min erfarenhet är, att det finns en plan. Inför varje fysiskt liv som inleds, och i koordination med alla andra liv och allt omkring oss. Ett öde, som vi förmodligen, i stor utsträckning, medvetet eller omedvetet, varit med och bestämt. Det är en lös plan, som en röd tråd som går igenom en människas liv. Delar av vad vi ska uppleva är förutbestämt, men samtidigt har vi stor frihet att uppleva allt möjligt som vi är nyfikna på, emellan de här fasta punkterna. Beroende på val vi gör kan vi också delvis skjuta upp vårt öde, eller välja att försöka motarbeta det.
 
Som samhället är uppbyggt och ser ut idag, handlar det mycket om att jämföra sig med andra. Det är sällan konstruktivt, och eftersom drivkraften för jämförelsen är negativ och obalanserad, kommer resultatet inte att generera något positivt. För det finns inte två individer som har exakt samma förutsättningar. Att tävla är ok, men tävla mot dig själv, och se till att drivkraften och motivationen är balanserad och positiv.
 
Vi har alla olika öden. Det kommer att vara lättare för en person att uppnå något, om det ligger i personens öde. En annan person har också möjlighet att uppnå samma sak, men det kommer krävas otroligt mycket mer av arbete, ansträngning, målmedvetenhet och fokus. Det finns ingen person vars öde är elakt, orättvist eller dåligt. Om man följer sitt livs energiström, och sin plan, kommer man alltid få det man behöver, vill ha och önskar lära sig. Befinner man sig tidigt i sin själsliga utveckling, kan man räkna med att behöva gå igenom motgångar i en större utsträckning. Då handlar livet mindre om att få det man vill ha, och mer om att få de upplevelser man behöver, för sin utveckling. Men inget liv består enbart av motgångar, även i det mörkaste mörker kommer det finnas ljusglimtar. På samma sätt som inget liv kommer innehålla enbart medgångar.
 
Att följa sitt öde kommer att kännas intuitionsmässigt rätt, och man kommer att uppleva att pusselbitar  faller på plats och att man ofta har tur. Att kämpa emot sitt öde, och kämpa emot sig själv, kommer att kännas jobbigt och man kommer ha mycket otur. Livet blir en konstant kamp, och man ställs inför motgång efter motgång. För att man försöker avvika från universums balans. Man kan jämföra det med att flyta med en ström i en flod. Flyter man medströms blir resan behaglig, avkopplande och man kommer hinna se sig omkring och uppleva mycket mer. Samtidigt som man kommer längre. Att försöka simma motströms kommer att vara otroligt jobbigt, men kommer inte komma någonstans, och man kommer varken ha tid eller ork att se eller bry sig om det som händer runt omkring en.
 
Alla människor har ett öde, och många människors öde är sammanvävda. Träffar man en person som är osannolikt att träffa, samtidigt som man inser att mötet är av stor vikt för ens liv, handlar det om ödet. Och det är lätt att bli imponerad över hur otroligt välplanerat och organiserat allt verkar, så fort man skrapar under den slumpartade ytan.
 
En balanserad och bagagefri människa kommer genom intuition kunna känna vilken väg som är rätt för just dem att gå. Och att följa sitt öde behöver inte vara tråkigt och förutsägbart. Faktum är att det sannolikt kommer ge precis den livsupplevelse som man önskar och behöver. Det kommer att öppna för möjligheten att ta del av det liv som man egentligen, innerst inne, drömmer om.

Okategoriserade

Att Skapa Ett Universum

Kreativitet är en egenskap som alla människor, i olika utsträckning, besitter. Det är en av våra största drivkrafter. Vi är skapande varelser, och skapandet pågår hela tiden. Det är inte ovanligt att man säger att situationer och saker blir vad man gör dem till. Och det ligger definitivt någonting i det. Men man kan också ta tanken ännu längre. Konstaterar man att varje människa hela tiden gör val, medvetet eller omedvetet, förstår man att det man upplever, erfar och går igenom, alltid är resultatet av val. Ett val behöver inte heller vara aktivt för att vara ett val, det fungerar i alla fall, och det handlar fortfarande om ett skapande.

Varje person är själv den som är ytterst ansvarig för sitt liv och allt som man är med om. För att man alltid, någonstans på vägen, hade kunnat göra ett annat val och fått ett annat utfall. Men man gjorde inte det. Genom val skapar man själv sitt eget liv, och bygger upp sitt eget universum. Det spelar ingen roll om det man bygger upp är sant eller inte, för lika attraherar lika, och det man väljer att se kommer man därför också att få bekräftat.

Valen är onekligen en viktigt ingrediens, och en av de absoluta grundpelarna i livet. Och hur man väljer varierar från person till person. Vi är alla olika, med olika förutsättningar, bakgrund, personlighet och preferenser. Därför kommer våra val och våra resor genom livet att se olika ut, och variera väldigt mycket från person till person. Medvetna val görs ofta utifrån personens önskemål och längtan efter specifika upplevelser. Omedvetna val görs ofta baserat på personens intuition. En balanserad persons intuition är god, för att den är väl förankrad i vem man är som person, och vad man verkligen vill, innerst inne. En obalanserad persons intuition kommer utgå ifrån en självbild och föreställningar som inte nödvändigtvis är sanna. Det kommer kännas lika rätt för en obalanserad person, när valen görs, men valen kommer inte leda dem dit de önskar komma. För att valen inte utgår ifrån deras egen sanning.

Sen är det viktigt att ha i åtanke att inget val är mer eller mindre rätt än något annat. Det som är rätt för en person kan vara fel för en annan. Och det som var rätt för en person igår, behöver inte vara rätt för samma person idag, eller i morgon. En balanserad persons val kommer leda till det personen önskar att uppleva. En obalanserad persons val kommer inte att göra det, utan snarare leda skapa situationer som personen inte önskar. Spontant kan man tycka att det borde kännas fel, och ett mindre bra val, men det behöver inte vara så. En obalanserad person befinner sig i en fas i sin egen utveckling, där man behöver vissa erfarenheter och upplevelser för att förstå. Den erfarenheten och förståelsen kommer av att man omedvetet, genom sina val, försätter sig i de situationer man behöver gå igenom. För att ta nästa steg i sin utveckling. Nästa steg mot balans.

Även om balanserade personer fortsätter att utvecklas, så kommer de att ha helt andra möjligheter att skapa precis det liv och de upplevelser de vill ta del av. En obalanserad persons liv kommer att verka betydligt mer okontrollerat och slumpartat. I och med att saker och ting inte blir som man vill, och man ofta hamnar i situationer man inte räknat med. Men samtidigt är det två helt olika situationer och det är inte realistiskt att jämföra de två. Det kan tyckas mycket trevligare att få allt man vill ha, än att behöva gå igenom en massa motgångar och jobbiga situationer, men man får komma ihåg att det är två olika faser i en individs, en själs, utveckling. Väldigt mycket går inte att förstå genom att läsa en bok. Det allra mesta måste upplevas för att man ska förstå. Man behöver se olika sidor av samma sak, och man behöver kontrasterna för att förstå att sanningen antagligen existerar någonstans mellan svart och vitt.

Ett annat verktyg som används i skapandet, är fokus. Vi är alla, och allt omkring oss, energi. Genom fokus, låter vi det vi fokuserar på ta plats i vår energi. Ju större fokus, desto större del av vår energi och vad vi strålar ut mot vår omgivning. Och lika attraherar lika. Ju starkare fokus, desto starkare attraktion. Fokuserar man till exempel på pengar, kommer man attrahera pengars energi. Samtidigt är rädsla också ett starkt fokus. Är man rädd för att aldrig ha tillräckligt med pengar, är det där fokus kommer att ligga, och energin man strålar ut kommer se annorlunda ut. Istället för att attrahera pengar, kommer man attrahera avsaknaden av pengar. Drivkraften bakom vad man önskar sig är därför otroligt viktig. Man kan vara nyfiken på hur det skulle kännas att ha pengar, vilket är en balanserad önskan. Och man kan vara rädd att inte ha tillräckligt med pengar för att köpa bilen som skulle göra grannen avundsjuk, vilket är exempel på negativt fokus och en drivkraft som utgår från obalans.

Vi har alla mycket större makt än vi kanske vill förstå eller göra sken av. För allt positivt medför också någon form av kostnad. Med makt kommer ansvar. Har varje individ själv den ultimata makten att bestämma hur sitt liv ska se ut, och skapa sitt eget universum, innebär det också att ingen annan kan hållas ansvarig. Oavsett om saker och ting går ens väg eller inte, så ligger ansvaret på varje persons axlar.

Spontant kan det kännas jobbigt att ha blivit anförtrodd så stort ansvar, men det är en känsla som är obalanserad. För att den hänger ihop med en rädsla för att göra fel. Men kan man släppa tanken på rätt och fel, och sluta jämföra sig med andra, finns det inte mycket att vara rädd för. Livet är ett pärlband av vägval, och varje upplevelse och erfarenhet har sitt värde.

Okategoriserade

Balans

Min definition av inre balans är när man uppnått förmågan att kunna leva sitt liv, och göra sina val, utifrån egna preferenser. Att kunna se sin omgivning, höra andra människor, känna sina känslor, utan att vara beroende eller låta sig styras, mot sin vilja, av någon av dem. Inre balans innebär, inre och yttre, frihet. Det öppnar upp för en närmare kontakt med livet och sin omvärld. Och livet kommer också kunna nå fram genom en direktare kanal till en person i balans. Ett annat ord för balans kan vara harmoni, och det handlar om att tillåta, acceptera, och våga följa sina äkta drivkrafter i livet.

Men för att komplettera bilden kan det också vara intressant att titta på motsatsen. Att sakna en inre balans ger en känsla av att vara låst och instängd. Det handlar om att i större, eller mindre, utsträckning låta sig styras av sin omgivning, av sina tankar och känslor. Att reagera instinktivt i situationer, baserat på känslor, föreställningar och illusioner om hur världen är, eller borde vara. Man kommer att se, och relatera till, sin omvärld genom en känslomässig dimma. Det kommer göra att man till slut inte vet vad som faktiskt är sant och verkligt. Inre obalans är inre kaos, vilket manifesteras av en rent fysisk känsla av tyngd, oordning och stress. Stress genom att man genom beroende inte längre har kontroll över sitt liv och sin tillvaro.

Som själar har vi en gång fötts, och därifrån påbörjat en lång resa. En spännande, lärorik, och emellanåt jobbig, resa genom situationer, erfarenheter, liv och livstider, från omedvetenhet och obalans, till medvetenhet och balans. Att ta det steget, är en naturlig del i varje individs utveckling, och när det är dags, kommer man att märka det. Anledningen att medveten balans är så viktigt, är för att en persons yttre alltid är en spegling av personens inre. Inre kaos leder till yttre kaos. Ett kaos som vi sprider omkring oss, och låter kommande generationer växa upp, och uppfostras till. En persons liv, omgivning och upplevelser skapas av var personens inre fokus ligger. Därför är balans så viktigt.

Och det gäller inte bara för individer, utan på alla tänkbara nivåer i livet, från den minsta cell, till mänskligheten och universum som helhet. I slutänden består vi alla, och vår omgivning, av energi. Och det balanserade tillståndet för energi är vila och jämvikt. Livet och universum strävar därför hela tiden mot balans. Det är där den naturliga jämvikten finns. Och att upprätthålla obalans, till exempel genom att dra ut en fjäder, kräver ansträngning och ett arbete. Arbetsinsatsen är dessutom kontinuerlig, för så fort man släpper fjädern återtar den sin ursprungliga form. Obalans, och negativ energi, är därför jobbigt att upprätthålla, och det känns i hela kroppen.

Som mänsklighet har vi under hundratals och tusentals år gått igenom långa faser av omedveten obalans. Därefter har medvetenheten börjat komma, även om obalansen har funnits kvar. Som tillstånd är medveten obalans det kanske jobbigaste och mest frustrerande att befinna sig i. Man vet att någonting är fel, men man vet inte vad man kan göra åt det. All negativitet vi skapat, byggt upp inom oss, och spridit runt omkring oss, är på väg att, i det närmaste, fördärva vår jord och därigenom oss själva. Kanske är det där vi nu befinner oss, men det är inte där det kommer sluta. För att veta vad balans är, måste man ha gått igenom och fått uppleva obalans. För det är genom kontraster man lär känna olika tillstånd och sig själv.

Vinden har faktiskt vänt, även om det än så länge är i liten skala. Jag är inte den enda som pratar om det här, och jag är inte den enda som håller på att ta det här steget nu. En majoritet av mänskligheten börjar bli redo. Och det är hög tid. Kanske är det här det viktigaste som kommer att hända på väldigt länge. Vi lever därför i spännande tider, och det finns absolut hopp om mänskligheten. Och hopp om en balanserad framtid.

Okategoriserade

Resan

Jag befinner mig på en inre och oändlig resa genom livet. Vägen kantas av insikter, erfarenheter och en ständigt ny förståelse. Ett pärlband av insikter, som bildar en röd tråd i tillvaron. Det här är en resa för att hitta sanningen, min egen sanning, om hur världen, livet och jag själv fungerar.

Jag är inte den första person som gör den här resan, och inte den sista. Men ingen annan kommer att uppleva den precis som jag upplever den. Varje person är unik, och varje perspektiv är därför unikt. Jag vill dela med mig av mitt perspektiv och min resa. En resa där jag utforskar tillvarons mest grundläggande principer, och om hur livet hänger ihop och fungerar.

Exakt hur bloggen kommer att se ut eller fungera vet jag inte. Jag kommer ge den friheten att leva sitt eget liv, och välja den form som den vill ta. Det finns mycket som jag har lärt mig, och som jag vill berätta om, men jag har ingen plan. Jag vet inte i vilken ordning informationen kommer dyka upp, eller hur den kommer se ut, men det får tiden utvisa.

Välkommen att ta del av min resa.