Livscoach

Utöver mina övriga tjänster arbetar jag också som Livscoach för de som önskar ett personligare och mer dedikerat stöd från mig under en längre period. Mina styrkor är min intuitiva förmåga att känna av energier tillsammans med en utvecklad analytisk logik och många års erfarenhet av personlig utveckling. Jag har egen erfarenhet av de flesta känslor som folk går igenom och har därför lätt att relatera till deras upplevelser.

Samtidigt har jag själv kommit väldigt långt i min egen utveckling och kan därför förmedla ett neutralt och balanserat perspektiv på det som händer. Jag vet också vad som krävs för att utvecklas, vad som driver händelser och hur vi skapar våra liv. Den förståelsen, kunskapen och de insikterna är en grundstomme i det värde som jag förmedlar till alla som anlitar mig.

När jag arbetar som Livscoach gör vi tillsammans upp en längre plan för hur du vill utvecklas och vad du vill uppnå. Därefter har vi regelbundna uppföljningar där vi stämmer av hur du ligger till och vilka justeringar som behöver göras. Att anlita mig som Livscoach blir av naturliga skäl ett större åtagande, men samtidigt blir det också en viktig investering i dig själv.

Utveckling är oftast någonting som sker över en längre tid. Vissa perioder känns det extra jobbigt och det dyker ofta upp många frågor längs resans gång. Då kan det vara skönt att ha ett extra stöd. En ytterligare fördel är att jag kontinuerligt kan guida dig i rätt riktning, vilket gör din utveckling effektivare och besparar dig både tid och ansträngning.

Eftersom varje persons behov är unikt så tar vi tillsammans fram ett unikt utvecklingspaket som passar dig. För att varje paket är unikt är det svårt att sätta ett generellt pris för min tjänst som livscoach, utan det är något som jag tittar på i samband med din förfrågan och utifrån hur dina behov ser ut.

Skicka ett mail om du vill anlita mig som Livscoach.