Att Skapa Ett Universum

Kreativitet är en egenskap som alla människor, i olika utsträckning, besitter. Det är en av våra största drivkrafter. Vi är skapande varelser, och skapandet pågår hela tiden. Det är inte ovanligt att man säger att situationer och saker blir vad man gör dem till. Och det ligger definitivt någonting i det. Men man kan också ta tanken ännu längre. Konstaterar man att varje människa hela tiden gör val, medvetet eller omedvetet, förstår man att det man upplever, erfar och går igenom, alltid är resultatet av val. Ett val behöver inte heller vara aktivt för att vara ett val, det fungerar i alla fall, och det handlar fortfarande om ett skapande.

Varje person är själv den som är ytterst ansvarig för sitt liv och allt som man är med om. För att man alltid, någonstans på vägen, hade kunnat göra ett annat val och fått ett annat utfall. Men man gjorde inte det. Genom val skapar man själv sitt eget liv, och bygger upp sitt eget universum. Det spelar ingen roll om det man bygger upp är sant eller inte, för lika attraherar lika, och det man väljer att se kommer man därför också att få bekräftat.

Valen är onekligen en viktigt ingrediens, och en av de absoluta grundpelarna i livet. Och hur man väljer varierar från person till person. Vi är alla olika, med olika förutsättningar, bakgrund, personlighet och preferenser. Därför kommer våra val och våra resor genom livet att se olika ut, och variera väldigt mycket från person till person. Medvetna val görs ofta utifrån personens önskemål och längtan efter specifika upplevelser. Omedvetna val görs ofta baserat på personens intuition. En balanserad persons intuition är god, för att den är väl förankrad i vem man är som person, och vad man verkligen vill, innerst inne. En obalanserad persons intuition kommer utgå ifrån en självbild och föreställningar som inte nödvändigtvis är sanna. Det kommer kännas lika rätt för en obalanserad person, när valen görs, men valen kommer inte leda dem dit de önskar komma. För att valen inte utgår ifrån deras egen sanning.

Sen är det viktigt att ha i åtanke att inget val är mer eller mindre rätt än något annat. Det som är rätt för en person kan vara fel för en annan. Och det som var rätt för en person igår, behöver inte vara rätt för samma person idag, eller i morgon. En balanserad persons val kommer leda till det personen önskar att uppleva. En obalanserad persons val kommer inte att göra det, utan snarare leda skapa situationer som personen inte önskar. Spontant kan man tycka att det borde kännas fel, och ett mindre bra val, men det behöver inte vara så. En obalanserad person befinner sig i en fas i sin egen utveckling, där man behöver vissa erfarenheter och upplevelser för att förstå. Den erfarenheten och förståelsen kommer av att man omedvetet, genom sina val, försätter sig i de situationer man behöver gå igenom. För att ta nästa steg i sin utveckling. Nästa steg mot balans.

Även om balanserade personer fortsätter att utvecklas, så kommer de att ha helt andra möjligheter att skapa precis det liv och de upplevelser de vill ta del av. En obalanserad persons liv kommer att verka betydligt mer okontrollerat och slumpartat. I och med att saker och ting inte blir som man vill, och man ofta hamnar i situationer man inte räknat med. Men samtidigt är det två helt olika situationer och det är inte realistiskt att jämföra de två. Det kan tyckas mycket trevligare att få allt man vill ha, än att behöva gå igenom en massa motgångar och jobbiga situationer, men man får komma ihåg att det är två olika faser i en individs, en själs, utveckling. Väldigt mycket går inte att förstå genom att läsa en bok. Det allra mesta måste upplevas för att man ska förstå. Man behöver se olika sidor av samma sak, och man behöver kontrasterna för att förstå att sanningen antagligen existerar någonstans mellan svart och vitt.

Ett annat verktyg som används i skapandet, är fokus. Vi är alla, och allt omkring oss, energi. Genom fokus, låter vi det vi fokuserar på ta plats i vår energi. Ju större fokus, desto större del av vår energi och vad vi strålar ut mot vår omgivning. Och lika attraherar lika. Ju starkare fokus, desto starkare attraktion. Fokuserar man till exempel på pengar, kommer man attrahera pengars energi. Samtidigt är rädsla också ett starkt fokus. Är man rädd för att aldrig ha tillräckligt med pengar, är det där fokus kommer att ligga, och energin man strålar ut kommer se annorlunda ut. Istället för att attrahera pengar, kommer man attrahera avsaknaden av pengar. Drivkraften bakom vad man önskar sig är därför otroligt viktig. Man kan vara nyfiken på hur det skulle kännas att ha pengar, vilket är en balanserad önskan. Och man kan vara rädd att inte ha tillräckligt med pengar för att köpa bilen som skulle göra grannen avundsjuk, vilket är exempel på negativt fokus och en drivkraft som utgår från obalans.

Vi har alla mycket större makt än vi kanske vill förstå eller göra sken av. För allt positivt medför också någon form av kostnad. Med makt kommer ansvar. Har varje individ själv den ultimata makten att bestämma hur sitt liv ska se ut, och skapa sitt eget universum, innebär det också att ingen annan kan hållas ansvarig. Oavsett om saker och ting går ens väg eller inte, så ligger ansvaret på varje persons axlar.

Spontant kan det kännas jobbigt att ha blivit anförtrodd så stort ansvar, men det är en känsla som är obalanserad. För att den hänger ihop med en rädsla för att göra fel. Men kan man släppa tanken på rätt och fel, och sluta jämföra sig med andra, finns det inte mycket att vara rädd för. Livet är ett pärlband av vägval, och varje upplevelse och erfarenhet har sitt värde.

Balans

Min definition av inre balans är när man uppnått förmågan att kunna leva sitt liv, och göra sina val, utifrån egna preferenser. Att kunna se sin omgivning, höra andra människor, känna sina känslor, utan att vara beroende eller låta sig styras, mot sin vilja, av någon av dem. Inre balans innebär, inre och yttre, frihet. Det öppnar upp för en närmare kontakt med livet och sin omvärld. Och livet kommer också kunna nå fram genom en direktare kanal till en person i balans. Ett annat ord för balans kan vara harmoni, och det handlar om att tillåta, acceptera, och våga följa sina äkta drivkrafter i livet.

Men för att komplettera bilden kan det också vara intressant att titta på motsatsen. Att sakna en inre balans ger en känsla av att vara låst och instängd. Det handlar om att i större, eller mindre, utsträckning låta sig styras av sin omgivning, av sina tankar och känslor. Att reagera instinktivt i situationer, baserat på känslor, föreställningar och illusioner om hur världen är, eller borde vara. Man kommer att se, och relatera till, sin omvärld genom en känslomässig dimma. Det kommer göra att man till slut inte vet vad som faktiskt är sant och verkligt. Inre obalans är inre kaos, vilket manifesteras av en rent fysisk känsla av tyngd, oordning och stress. Stress genom att man genom beroende inte längre har kontroll över sitt liv och sin tillvaro.

Som själar har vi en gång fötts, och därifrån påbörjat en lång resa. En spännande, lärorik, och emellanåt jobbig, resa genom situationer, erfarenheter, liv och livstider, från omedvetenhet och obalans, till medvetenhet och balans. Att ta det steget, är en naturlig del i varje individs utveckling, och när det är dags, kommer man att märka det. Anledningen att medveten balans är så viktigt, är för att en persons yttre alltid är en spegling av personens inre. Inre kaos leder till yttre kaos. Ett kaos som vi sprider omkring oss, och låter kommande generationer växa upp, och uppfostras till. En persons liv, omgivning och upplevelser skapas av var personens inre fokus ligger. Därför är balans så viktigt.

Och det gäller inte bara för individer, utan på alla tänkbara nivåer i livet, från den minsta cell, till mänskligheten och universum som helhet. I slutänden består vi alla, och vår omgivning, av energi. Och det balanserade tillståndet för energi är vila och jämvikt. Livet och universum strävar därför hela tiden mot balans. Det är där den naturliga jämvikten finns. Och att upprätthålla obalans, till exempel genom att dra ut en fjäder, kräver ansträngning och ett arbete. Arbetsinsatsen är dessutom kontinuerlig, för så fort man släpper fjädern återtar den sin ursprungliga form. Obalans, och negativ energi, är därför jobbigt att upprätthålla, och det känns i hela kroppen.

Som mänsklighet har vi under hundratals och tusentals år gått igenom långa faser av omedveten obalans. Därefter har medvetenheten börjat komma, även om obalansen har funnits kvar. Som tillstånd är medveten obalans det kanske jobbigaste och mest frustrerande att befinna sig i. Man vet att någonting är fel, men man vet inte vad man kan göra åt det. All negativitet vi skapat, byggt upp inom oss, och spridit runt omkring oss, är på väg att, i det närmaste, fördärva vår jord och därigenom oss själva. Kanske är det där vi nu befinner oss, men det är inte där det kommer sluta. För att veta vad balans är, måste man ha gått igenom och fått uppleva obalans. För det är genom kontraster man lär känna olika tillstånd och sig själv.

Vinden har faktiskt vänt, även om det än så länge är i liten skala. Jag är inte den enda som pratar om det här, och jag är inte den enda som håller på att ta det här steget nu. En majoritet av mänskligheten börjar bli redo. Och det är hög tid. Kanske är det här det viktigaste som kommer att hända på väldigt länge. Vi lever därför i spännande tider, och det finns absolut hopp om mänskligheten. Och hopp om en balanserad framtid.

Resan

Jag befinner mig på en inre och oändlig resa genom livet. Vägen kantas av insikter, erfarenheter och en ständigt ny förståelse. Ett pärlband av insikter, som bildar en röd tråd i tillvaron. Det här är en resa för att hitta sanningen, min egen sanning, om hur världen, livet och jag själv fungerar.

Jag är inte den första person som gör den här resan, och inte den sista. Men ingen annan kommer att uppleva den precis som jag upplever den. Varje person är unik, och varje perspektiv är därför unikt. Jag vill dela med mig av mitt perspektiv och min resa. En resa där jag utforskar tillvarons mest grundläggande principer, och om hur livet hänger ihop och fungerar.

Exakt hur bloggen kommer att se ut eller fungera vet jag inte. Jag kommer ge den friheten att leva sitt eget liv, och välja den form som den vill ta. Det finns mycket som jag har lärt mig, och som jag vill berätta om, men jag har ingen plan. Jag vet inte i vilken ordning informationen kommer dyka upp, eller hur den kommer se ut, men det får tiden utvisa.

Välkommen att ta del av min resa.