Okategoriserade

Summering

Det här är inlägg nummer 100 på bloggen, och jag vill ägna det åt reflektion och summering. Jag är otroligt stolt över hur mycket jag har hunnit skriva om, och hur logiskt och tydligt jag känner att jag faktiskt lyckats förklara de insikter jag vill förmedla. Sen är jag väldigt fascinerad över livet, över universum och hur det verkar finnas en mening och logik bakom allt som sker, eller inte sker. På sätt och vis är det den här röda tråden som jag velat belysa, men jag har ändå svårt att sluta förundras över den. Och jag förundras över den varje dag.

Efter 100 inlägg känner jag att jag har haft en god möjlighet att ventilera mina tankar och mina insikter. Jag har fått sagt det jag känt har varit viktigt att säga, och har helt enkelt inte så mycket mer att tillägga. Istället för att försöka hålla liv i bloggen, trots detta, så väljer jag att sluta på topp. Jag räknar dock med att bloggen kommer fortsätta finnas tillgänglig, och jag har för avsikt att underhålla och uppdatera befintligt material i mån av behov. Men som det ser ut nu har jag inga planer på att posta nytt material. Samtidigt vet jag inte vad framtiden har planerat för mig, och skulle det kännas rätt att väcka bloggen till liv igen, så kommer jag att göra det, men för tillfället känns det som att den fyllt sin funktion.

Redan när jag startade bloggen visste jag att dess liv skulle vara begränsat. För dess syfte, och det, som jag valt bloggen som plattform för att förmedla, är, för mig personligen, begränsat. De insikter jag har skrivit om har jag samlat på mig under lång tid, och jag ser det som värdefullt att få materialet nedskrivet och dokumenterat. Och även om jag gör framsteg, och förstår nya saker, varje dag, så är det inte tillräckligt att regelbundet fylla bloggen med, och dessutom upprätthålla en hög kvalitet. För mig har det handlat om att förmedla mina mest värdefulla insikter på ett sätt som jag hoppas andra kan ta till sig. Att portionera ut materialet en liten bit i taget tror jag har gjort att det varit enklare att läsa, samtidigt som det gett utrymme för reflektion mellan inläggen.

På sätt och vis hade jag en bild av att insikterna skulle väcka mer uppmärksamhet. Att de skulle uppfattas som både intressanta, spännande och smått kontroversiella. Jag trodde antalet läsare skulle vara större och att aktiviteten i kommentarer skulle kräva mer engagemang från min sida. Över lag har jag fått väldigt lite feedback eller reaktioner på det jag skriver. Kanske för att ämnet fortfarande inte anses vara ok att prata om, utan att man anses som annorlunda och avvikande. Kanske beror det på att de som skulle ha allra störst utbyte av förståelsen, som mina insikter har möjlighet att ge, inte är redo att ta det steget.

Den feedback som jag trots allt har fått från olika håll, har varit unisont positiv. Samtidigt föll antalet besökare i början av sommaren, och har legat kvar på en låg nivå. Om jag drivit den här bloggen, i första hand, för er som läser den, så hade jag därför inte fortsatt så här länge. Men det jag skriver, och det arbete som jag lagt ner, har framför allt varit för min egen skull. Dels för att dokumentera och sammanställa mina egna tankar och intryck, och dels har skrivandet bidragit till min egen utveckling. Dels eftersom jag faktiskt gjort många insikter under skrivandets gång, och dels som en sorts bearbetning av, och komplement till, den process som jag själv går, och har gått, igenom.

Att bloggen har haft ett värde för mig, är anledningen till att den finns, och är så omfattande som den är, idag. Har den dessutom varit till hjälp för någon annan så är det en stor bonus. De problem som jag haft i mitt liv, och anledningen att det tog så lång tid att förstå hur jag kunde ta mig ur dem, berodde på att den här informationen inte fanns tillgänglig för mig. Om man inte vet hur världen ser ut, fungerar och hänger ihop, så är det svårt att veta hur man ska bete sig för att nå dit man önskar, och uppnå de mål man önskar uppnå. Det är som att försöka vinna i ett sällskapsspel där ingen förklarat reglerna, eller vad spelet ens går ut på. Det blir i stort sett omöjligt.

Jag kan tycka att den här grundläggande förståelsen är något som skulle vara av värde om varje människa hade tillgång till redan i ett tidigt skede av sitt liv. På sätt och vis faller det ansvaret på föräldrarna, även om barnet har ansvaret för vilka föräldrar man väljer. Och hur bra föräldrarna kommer att lyckas i att förmedla den här kunskapen beror helt och hållet på var de själva står i sin utveckling. Som tur är så går utvecklingen på sikt alltid framåt. Även när den kortsiktigt verkar gå bakåt, så brukar det vara det bästa för den långsiktiga utveckling.

Innan jag avslutar vill jag ta några minuter och summera några av de allra viktigaste insikterna som jag vill förmedla via min blogg. Utan att gå in för djupt i några detaljer, eftersom jag redan behandlat de här insikterna i tidigare poster.

– Vi existerar och lever som själar. Vår fysiska kropp är enbart ett verktyg och transportmedel som vi lånar under en begränsad fysisk livstid.

– I grund och botten är vår själ energi, och alla och allt omkring oss består också av energi. Även händelser och erfarenheter har en energi kopplad till sig.

– Energi är aldrig statisk, utan befinner sig alltid i någon form av rörelse. Dels i förhållande till annan energi, men även internt.

– Det finns en relation, och sker ett utbyte, mellan energier. Hur det utbytet ser ut beror på hur energin ser ut. Energier som liknar varandra attraherar, och dras till, varandra.

– Hur en energi ser ut, och vad den därigenom drar till sig, i form av personer och upplevelser, beror på hur dess fokus ser ut.

– De känslor som utmärker en energi, är dess fokus. Är man utlämnad åt sina känslor, har man också lämnat bort makten över sin energis fokus, och därigenom vart livet för dig.

– Varje människa är själv, direkt eller indirekt, ansvarig för sitt eget liv, hur det ser ut, vilka upplevelser man drar till sig, och sitt välbefinnande

– Man har alltid, och i alla situationer ett, eller flera, val. Det finns alltid alternativa vägar att gå.

– Rädsla av olika slag är den känsla som oftast är orsaken till att personers energier inte har det fokus som de önskar, och därigenom inte drar till sig önskade upplevelser.

– Medvetenhet är första steget på vägen bort från rädsla. Men man måste också öppna sin energi för förändring, och vara mottaglig för den balanseringsprocess som följer.

– Utifrån ett energimässigt perspektiv finns det en logik, en rättvisa och en röd tråd bakom allt som sker.

– Ofta har vi skolats och uppfostrats att köpa en bild av vår omvärld, och andra människor, som inte stämmer speciell bra överens med verkligheten.

– Vad man ägnar sig åt spelar mindre roll än energin som är drivkraften bakom aktiviteten. Är drivkraften positiv och balanserad kommer resultatet bli balanserat. Oavsett hur man agerar.

Det är de insikterna som jag kommer att tänka på spontant, och som jag skulle sätta främst. Men självklart har jag skrivit om massor av andra spännande insikter och samband under året som gått. Jag har också gått ner djupare i detaljer och logik kring kring några av de fenomen som gjort mig själv nyfiken. Materialet som finns här på bloggen är förmodligen tillräckligt för att fylla en bok, och även om man läst det mesta både en och två gånger så tror jag att det fortfarande det finns nya saker att upptäcka. Det är också så att vad man har förmåga att ta till sig, beror på var man befinner sig i sin egen utveckling. Och eftersom det är något som ändras för varje steg man tar, så kommer man kunna tillgodogöra sig mer och mer av informationen, i takt med att ens medvetenhet och förståelse ökar. Detsamma gäller mig.

Jag tacka alla som har läst, och tagit del av, det som jag skrivit. Det här har varit en spännande och intressant period i mitt liv, men nu är det dags för mig att gå vidare. Nya utmaningar väntar och det har blivit dags att ta ett nytt steg på vägen mot en stabil, trygg och balanserad energi för mig. Ni får väldigt gärna skriva och berätta vad bloggen, eller egna insikter, har betytt för er. Jag svarar också gärna på frågor, om livet, medvetenhet, inre balans osv. Vill ni kontakta mig utanför bloggen, så nås jag via mail.

Jag önskar er lycka till i livet, och på resan mot ökad medvetenhet, inre trygghet och en stabil energimässig balans!

Okategoriserade

Ett Liv I Balans

Att landa i en inre balans handlar om att hitta energimässig harmoni. En jämvikt mellan ljust och mörkt, mellan inre och yttre existens. Att bara leva inom sig själv är inte balansen jag pratar om, även om en stark inre grund är en förutsättning för balans. Möjligheterna att utforska, njuta av och lära sig av livet ligger ofta i utbytet med sin omgivning och det man delar med andra människor. Samtidigt är det inte möjligt att leva balanserat om man gör det enbart genom sin omgivning. Då är man konstant beroende av, och utlämnad åt, andra människors välvilja och godtycke.

Balans delar vissa likheter med ordet lagom. Att hitta den nivå där ens energi och känslomässiga fokus är så rent från motstånd och negativitet som möjligt, samtidigt som man inte lägger för mycket eller för lite fokus på några områden i livet. Är man för starkt känslomässigt investerad på vissa områden skapar det en obalans, då energin blir för tung på vissa områden vilket påverkar stabiliteten.

Balans handlar också om att inte ställa sig i vägen för livet. Att vara så flexibel att man klarar att anpassa sig genom livets skeden och i alla tänkbara situationer. Att vara så mjuk och smidig utåt att man inte ”fastnar” på, eller hålls tillbaka av, livets energimässiga ”kanter”. Det handlar också om att inte vara så investerad i historien eller bilden man har av framtiden, att det påverkar nuet och ens förmåga att fatta klara, genomtänkta och vettiga beslut i stunden.

En balanserad person är en hel person. Någon som hittat sig själv och sin egen kärna, och vågar vara den personen fullt ut genom livets alla situationer. Varken mer eller mindre. Utan att känna behov av att lägga till eller dra bort någon bit för att passa andras mallar. En person som älskar, och accepterar, sig själv, som man är, och därför har möjlighet att också älska och acceptera andra människor. Och livet älskar människor som älskar livet. Det handlar om att hitta sin kärna och sin genuina och oförställda personlighet. Och att vara centrum i sitt eget universum. Världen snurrar runt en balanserad person, medan en obalanserad person snurrar runt världen.

Att vara balanserad, trygg, harmonisk och öppen innebär att energin man befinner sig i är fri från inre motstånd och känslomässiga knutar. En person som är fri från motstånd är också fri från rädsla. För när man landat i en stabil inre trygghet finns inte längre någon anledning att känna rädsla. Att vara fri från rädsla innebär inte att man saknar riskmedvetenhet, det handlar mer om frihet från känslan, som en begränsning i livet. Att vara fri från de negativa aspekterna av hämningar. Och avsaknaden av begränsningar innebär att man är fri att välja de vägar man är nyfiken på att gå. Utan att möjligheterna till vettiga vägval begränsas av negativa tankar och känslor, som dessutom ofta saknar logisk grund. En balanserad person har inga problem att våga visa sig känslomässigt sårbar, för hon är så stabil i sin inre trygghet att ingen känsla kan skada henne.

Ett liv utan motstånd är ett mjukt, harmoniskt, flexibelt och öppet liv. Ett liv, en kropp och en själ i total inre avslappning. En avslappning som inte innebär passivitet, utan som istället möjliggör optimal funktion. En balanserad utandning är som en avslappning som går genom hela kroppen. Eftersom inga föreställningar eller illusioner om verkligheten ligger i vägen för en balanserad person, så kommer denna att uppleva en närmare kontakt med världen och med sin omgivning. Man kommer också att uppleva en närmare känslomässig koppling till människor man möter, då man kommer att kunna kommunicera och interagera direkt med dem, inte genom filter, dimmor och illusioner.

Med inre balans kommer också medvetenhet, och med medvetenhet kommer på sikt inre balans. Medvetenhet är grunden för förståelse och det är också grunden för att kunna fatta genomtänkta och riktiga beslut. Att ta steget mot inre balans handlar om en andlig mognad. En mognad som handlar om att växa ifrån de negativa aspekterna av en hög känslighet. För att inte vara styrd av de känslor man upplever, är inte samma sak som att vara känslokall. Och känslor fyller en viktig funktion i livet och i skapandeprocessen. Men som med allt annat handlar det om att hitta en fungerande jämvikt och balans mellan livets olika delar. Och en balans i sin energis fokus.

En balanserad person kommer att känna en positiv stillhet inombords. En tomhet som inte stör och inte”väger” någonting. För när man inte längre uppmuntrar, eller ger näring åt, det konstanta bruset av tankar och känslor, så kommer bruset sakta men säkert försvinna. Istället kommer personens inre fyllas av en lugn och harmonisk stillhet. Och stillheten gör att man tydligare kommer kunna känna signalerna från sin egen intuition. För att inget annat ligger i vägen. Den blir då lättare att följa.

Att slippa behöva bära en tung ryggsäck av bagage, negativitet och motstånd innebär en enorm frihet. Och att slippa behöva älta negativa tankar frigör massor av energi som kan användas till att fokusera på det som man verkligen vill uppleva och lära sig. En balanserad person befinner sig i en lätt, ljus och fri energi. En energi som är fri från begränsningar. Och istället full av möjligheter.

Okategoriserade

Kärlek

Om attraktion är den kraft som styr hur energier rör sig och interagerar med varandra, så är kärlek vad de är skapade av. Det är grunden för världen och för universum. Om kärlek är vad vi som människor består av, innerst inne, så behöver inte det innebära att det är något vi märker av till vardags. Vi kan dessutom ha skapat massor av egna problem och negativitet som grumlar vår känsla av vem vi verkligen är. Vad vi verkligen är. Men vågar man leta tillräckligt djupt inombords, så kommer man till slut att hitta en ren och ljus kärlek. En kärlek som är ovillkorlig och evig.

Det sägs att man inte kan känna någonting för en annan människa, som man inte känner för sig själv. Oavsett om det handlar om hat, kärlek eller något helt annat. Och det är också min erfarenhet. Man kan inte hata en annan människa om det inte finns någonting som man också hatar med sig själv. Och man kan inte älska en annan människa djupare, närmare och intensivare än den kärlek man känner till sig själv. Man kan välja att se det som egoistiskt, men varje persons värld och verklighet börjar alltid inombords, och utgår från individen själv. Det är där man väljer vilken energi man befinner sig i, och därigenom vilken verklighet man kommer att möta.

Befinner man sig i en kärleksfull energi, är kärlek vad man kommer att möta, överallt i världen. För det man uppriktigt känner, är det fokus som man skapar sin värld utifrån. Är kärlek en persons fokus, är kärlek vad som kommer att skapas, oavsett vad personen sen tar sig för. Skapande handlar alltid om att börja med sig själv, och sen låta omvärlden ställa om sig efter den förändringen. Det sker alltid i små steg, men över tid kan förändringen för en enskild person vara enorm.

Resan för att hitta sin inre balans och trygghet, är i lika stor utsträckning en resa för att hitta fram till den kärlek som finns innerst inne, och som alltid funnits där. Det handlar om att skala bort alla lager av negativitet, motstånd och oväsentligheter som man genom åren kapslat in sin kärleksfulla kärna med. Ofta i så stor utsträckning att man inte längre kan se, känna, eller ens komma ihåg att den faktiskt finns där. Ett liv utan kärlek är ett ganska tråkigt liv som kännetecknas av en känsla av meningslöshet. I ett tidigt skede är det lätt att köpa missuppfattningen att det man saknar är kärleken från en annan person. Men känner man inte sin egen kärlek kommer man heller aldrig kunna känna en annan persons kärlek.

Och att göra sig beroende av den bekräftelse och tillfredsställelse som man, i viss mån, kan få från någon annan, är inte lösningen och det är inte heller grunden för långvarig energimässig stabilitet. Balans handlar inte om att hitta saker att hålla sig i för att inte ramla. Visst kan det hjälpa för stunden, men man gör sig i samma stund beroende och tappar därigenom sin frihet. Balans handlar om att hitta en så stark energimässig inre jämvikt att man inte längre känner något behov av att hålla i sig. För att man befinner sig i balans. Det är först när man hittat den styrkan och inte har händerna upptagna av att hålla i sig, som man på allvar kan sträcka ut en hand och möta en annan människa. Och äkta kärlek är alltid villkorslös. Är den inte det så är det inte kärlek, utan något annat.

Medvetenhet och personlig utveckling handlar om att växa som människa, och inom oss alla finns en nyfikenhet och en drivkraft som önskar att ta del av den utvecklingen. Energimässigt kan utvecklingen mot ett balanserat inre jämföras med ett litet träd. Det tar tid för trädet att växa, och man varken ser eller märker någon skillnad från en dag till en annan. Men för varje dag gräver sig rötterna lite djupare och trädet blir starkare. Samtidigt växer trädets krona sig större, vackrare och högre. Grenarna blir fler och letar sig åt alla håll. Ett starkt träd med djupa rötter kan motstå en orkan, och på samma sätt kan en stark och balanserad människa ta sig igenom och hantera allt som livet väljer att låta personen uppleva. Utan att det skadar eller påverkar den kärleksfulla kärnan och personens inre trygghet.

Den kärlek som all energi, i sin kärna, består av märks inte bara inombords eller hos andra människor. Den märks också i all energi vi attraherar. Att utvecklas handlar om att dra till sig de upplevelser och erfarenheter som bidrar till den utvecklingen. Det är något vi ofta gör omedvetet, samtidigt som allt verkar otroligt väl planerat och skräddarsytt för varje individ. Det är lätt att få känslan av att vara otroligt väl omhändertagen, även när de upplevelser man tvingas gå igenom, är jobbiga. Att utvecklas handlar om att flytta sina egna inre gränser tills de i praktiken inte finns längre. För att det ska fungera måste man flytta dem i små steg. Men känslan om man befinner sig i en öppen och mottaglig energi, är snarare att de upplevelser man, till synes slumpmässigt, går igenom flyttar de gränserna åt en. I precis lagom stora steg, precis när man är redo för det.

Och det är egentligen ytterligare ett bevis för livets och universums underliggande och oändliga kärlek. Att förstå att man är älskad och omhändertagen även i de stunder då livet kan kännas jobbigt. Att utvecklas handlar om att ställas inför små och stora utmaningar, och visa att man vågar konfrontera och klarar att hantera, de utmaningarna. Och det sker per automatik enligt en förutbestämd plan. En plan som bestämts utifrån den energi du befann dig i när du föddes till det här livet. Och vart eftersom du utvecklas och förändras, utvecklas och förändras även planen. Och om man följer sin intuition, kommer man automatiskt ta de steg som det är meningen att man ska ta, och man kommer att ta dem när det är meningen att de ska tas.

Och oavsett hur jobbigt det kan kännas så kommer man aldrig förväntas göra någonting som man inte är redo att klara av. Och varje rädsla som man vågar ta steget att konfrontera, är en investering. Och varje uppriktig investering som du gör i dig själv ökar din akties värde. Antagligen i andras ögon, men ännu viktigare, i dina egna ögon. På sätt och vis är det där din självkänsla, ditt självförtroende och din trygghet finns. Att du investerar i dig själv innebär att du tror på dig själv och din potential.

Det finns ingen brist på kärlek i världen. Men ofta gör vi vårt bästa för att gömma undan och maskera den bakom rädsla, krav och känslor av otillräcklighet. Det är därför första steget alltid handlar om att konfrontera sitt eget inre, och möta alla rädslor och allting som ligger i vägen för den person som du egentligen är. Att hitta sin egen kärna och sin egen själ. När ingenting längre ligger i vägen kommer livsglädjen och kärleken fylla människans energi. Och en person som älskar livet kommer uppleva att den kärleken är besvarad.

Okategoriserade

Håll Attraktionen Vid Liv (del 2)

Genom att expandera och öppna sin energi bjuder man ut sig själv och sitt innersta, samtidigt som man bjuder in andra människor i sitt liv. Men alla människor är inte öppna, och det är ofta förknippat med en rädsla. För när man expanderar sin energi, minskar dess densitet och den kommer att ha sämre möjligheter att hålla tillbaka känslomässiga intryck utifrån. Det krävs mod, för det handlar om att våga visa sig själv, vem man är och det handlar om att våga visa sig sårbar. Det ironiska är att när man inte längre är rädd för sin sårbarhet, behöver man inte hålla borta ”attacker” från andra. Man låter bara attackerna glida igenom energin och försvinna, utan att försöka hålla emot eller ta åt sig av dem.

För delar man med sig och tar kontakt med andra människor utifrån en grund av inre trygghet, så är man inte beroende av andras trygghet, av andra människor eller deras respons. Det innebär att kontakten och kommunikationen blir ren, naturlig, otvungen och villkorslös. Att öppna upp för att lära någon, utan villkor, krav eller dolda avsikter skapar ett helt annat djup, och en helt annan närhet, i relationen. Om den man pratar med är en person man vill lära känna så kommer ett sådant förhållande att bygga på en helt annan ärlighet och öppenhet som skapar förtroende och gemenskap mellan personerna. Oavsett vilken typ av förhållande det sen handlar om, så kommer banden som skapas vara djupa, ärliga, naturliga och starkt attraktiva.

Många män har uppfostrats att inte visa sina känslor eller sin sårbarhet, medan kvinnor generellt är fullständigt beroende av den öppenheten för att knyta de känslomässiga band som krävs för att väcka attraktionen inom dem. Att de flesta män inte heller uppfostrats till att bli naturliga ledare i sina egna liv gör inte saken bättre. En naturlig och trygg ledare är inte mer investerad i kvinnan han är intresserad av, än han är investerad i sig själv, eller än hon är investerad i honom. Och en man som sätter kvinnor på piedestal, visar inte upp en ledares egenskaper eller energi.

Och jag tror att allt det här är anledningen att så många personer idag är singlar och har så svårt att hitta någon att dela livet med. Singelmän förstår inte varför kvinnor inte är attraherade av dem, och singelkvinnorna förstår inte varför det inte finns några attraktiva män. Att mäns attraktion är enklare att tillfredsställa är en klen tröst om inte kvinnorna kan hitta de egenskaper hos männen som de attraheras av.

Där någonstans står vi, men sanningen, insikterna och förståelsen finns där ute. I böcker, på hemsidor och bland människor. Världen har krympt, och den nya utmaningen är att hitta guldkornen i det konstanta bruset av sand. Att vara singel idag är en utmaning, men attraktion är en nödvändighet även i förhållanden och mellan makar. När attraktionen inte längre upplevs ömsesidig är förhållandet i princip dödsdömt om man inte hanterar problemet. Och det är svårt att hantera problemet om man inte vet vad attraktion kräver, och i sådana fall vad som saknas eller har gått förlorat. Därför skiljer sig folk och förhållanden tar slut runt omkring oss. Oftast för att attraktionen försvunnit.

Det kan tyckas som att mycket pekar åt fel håll, men som på så många andra områden behövs det ibland att man tar ett halvt steg tillbaka för att man ska kunna nästa steg framåt. Och jag tror att det är vad som händer. Sen hänger allt ihop. Vi upplever en period i världen med kraftigt utbredd obalans på håll och kanter. En obalans som även den under en period kommer att bli värre, innan den på allvar kan vända. Samtidigt har vändningen redan börjat, så vi går en spännande och, på sikt, positiv framtid till mötes. Allt kommer inte att bli bra av sig själv, men vi kan se till att det blir det, och vi kommer att klara det.

Och även om män och kvinnor idag har svårt att mötas för att man har svårt att förstå varandra, så finns det en intressant positiv aspekt i det hela. Den typ av kvinnor som män generellt finner mest attraktiva, är de som är mest balanserade i sin energi. De typer av män som kvinnor generellt finner mest attraktiva, är de som, genom sitt beteende, visar att de är de mest balanserade i sin energi. Balans är otroligt attraktivt, och i en framtid där folk har sin inre trygghet i balans, kommer det här problemet inte att finnas i den utsträckningen att det uppfattas som ett problem längre. Män och kvinnor kommer att kunna mötas och skapa starka och nära band till varandra. Inte bara till sin partner, utan till vänner, familj, arbetskamrater och alla människor man möter. Framtiden ser faktiskt ljus ut.