Okategoriserade

Vägen Till Paradiset

Det har blivit dags för mig att prata lite mer i detalj om hur varje människas perfekta framtiden skapas, och om hur man kan möta den. Även om man som människa upplever den fysiska illusionen så sker det i mycket nära samarbete med själen, och dess plan för dig. För det finns en plan för ditt liv, och det är du själv som har bestämt planen. En plan som växt fram under lång tid, och som började ta form redan innan den fysiska födseln.

Planen kan handla om vad du som själ önskar uppleva, erfara, utveckla eller lära dig, när du antar mänsklig skepnad. Den kan handla om nöjen eller om arbete, även om slutmålet för alla människor är detsamma: att hitta en fullständig trygghet inombords, och därigenom få uppleva och förmedla den ultimata kärleken genom att utan villkor älska sig själv, sina medmänniskor, sin omgivning och allt man får uppleva och vara med om. Det vill säga att vara ren kärlek, att vara det fullt ut, och därigenom också få ta del av resultatet och konsekvenserna av den kärleken.

Redan från början fanns det alltså en plan. Många människor befinner sig fortfarande väldigt långt ifrån sitt slutmål, vilket innebär att deras livsplan kan handla om att ta ytterligare steg på vägen dit, även om det inte är planerat att nödvändigtvis nå fram i det här livet. Men teoretiskt har alla den möjligheten. Alla har möjligheten att nå fram i det här livet och om man vet vad som ska göras kan det gå lika fort som att knäppa med fingrarna.

Det finns alltså en grundplan som du, som själ, gjort upp innan din fysiska födsel. Grundplanen är översiktlig och det finns mycket utrymme för frihet och flexibilitet i hur planen i praktiken ska levas ut. Som fysiska människor har vi alltså fortfarande väldigt mycket att säga till om och vi har möjlighet att påverka och styra vart vi vill att livet ska ta oss, och vilka delar av livet som vi önskar uppleva. Vi kan till och med bestämma att vi inte vill följa vår grundplan, och trotsa den, även om det är mycket ovanligt.

Grundplanen byggs sedan på, utifrån de mänskliga preferenser och önskemål som hela tiden kommer från dig, som fysisk varelse. Du kan ha önskemål och idéer om vad du vill uppleva eller förstå. Du kan också vara med om upplevelser och göra erfarenheter som får dig att bestämma vad du vill vara med om, eller vad du inte alls vill vara med om. Att leva utan riktning handlar om att, utifrån sina upplevelser, faktiskt få en aning om riktningen man i framtiden vill gå. Och när riktningen är uttagen fortsätta att bygga på tanken om sitt ideala liv. För precis allt är möjligt att uppleva. Planen är din bild av ditt eget ideala liv och din ideala värld. Själens uppgift är att förverkliga den bilden åt dig, och manifestera den som fysisk verklighet. Eftersom själen vet att det är möjligt och eftersom själen och universum alltid vill ge dig allt du önskar dig.

Men om själen VILL ge dig allt du önskar dig så KAN själen bara ge dig vad du vill, och är beredd att, ta emot. Makten är nämligen din och valet är ditt. Du är inte beroende av någon annan. Varje människa har full frihet att bestämma hur sitt liv ska se ut, och därmed självklart också ansvaret för resultatet av de val man gör, oavsett om resultatet blir vad man tänkt sig, eller om det inte blir det. Så hur gör man?

Vi människor består som minsta beståndsdelar av vibrationer (jämför vetenskapens strängteori), och det gör allting runt omkring oss också. Allt är vibrationer, även saker som vi inte kan se, som tankar, känslor och så vidare. Som väldigt fysiskt fokuserade tror vi ofta att resultat alltid kräver fysisk handling, hårt arbete eller rätt agerande, men lycka och kärlek är inte en fysisk plats du ska ta dig till. Det handlar inte heller om att samla fysiska saker/relationer för att komma dit. Det handlar om en inre resa, relationen till dig själv, och man kan bara nå fram genom att göra ett inre val. Och det valet är att hitta känslan av att redan vara där. Genom att välja den känslan väljer du också att vibrera med en frekvens som matchar den verklighet du önskar uppleva. Då kommer du att närma dig din ideala bild av hur du önskar att ditt liv ska se ut, och bilden kommer närma sig dig.

Väljer du en motsatt frekvens finns det inget sätt i världen för universum att ge dig det du önskar. Eftersom din vibration skickar ut signalen att du inte vill ta emot kärleken och lyckan som finns planerad och som väntar på dig. Att skicka ut den typen av signaler innebär på sätt och vis inte att den ideala bilden ändras. Den finns fortfarande och väntar på dig, men så länge du vibrerar med ”fel” frekvens är du inte längre på väg mot den, utan ifrån den och den skjuts på framtiden. Samtidigt kan man säga att planen ändras delvis genom att du skickar ut signalen att du indirekt väljer att få uppleva mer av det som INTE är kärlek. Tills du väljer en annan vibration blir det alltså den fysiska verklighet som du får uppleva, som universum ger dig i väntan på att du ska vara beredd att ta emot den verklighet som du egentligen önskar dig. Hur hittar man då ”rätt” vibration?

Själen har ett smått fantastiskt system för att visa dig vägen. För att visa dig den väg som är rätt för just dig. Och det handlar om känslor. När du är på ”rätt” väg, alltså befinner dig i en vibration som tar dig till din drömbild, ger själen dig fantastiska och underbara känslor, för att berätta för dig att du är på rätt väg. När du väljer en vibration som för dig bort från vad du egentligen önskar dig, det vill säga en vibration som stänger dörrar, istället för att öppna dem, ger själen dig tunga, jobbiga eller fruktansvärda känslor. Känslorna är dina mycket detaljerade vägvisare genom livet, och deras uppgift är att guida dig till det mest fantastiska liv som du kan tänka dig. De vill föra dig till ditt eget paradis.

Hur kraftfulla känslor och hur kraftfull vägledning man får beror på hur medveten man är om vad man vill och inte vill, hur tydlig bild man har av vem man vill vara och vad man vill uppleva. Ju vagare bild, desto vagare och otydligare känslor. Ju tydligare bild, desto starkare känslor, både positiva och negativa, kommer man att uppleva. Hur väljer man då en vibrationsfrekvens?

Att välja en frekvens kan sägas vara samma sak som att välja en känsla, och om det är kärlek man vill uppleva handlar det om att välja att känna kärlek. För lika attraherar lika. Samtidigt finns alltid en tanke bakom varje känsla. Man kan därför lika gärna välja tankar som ger rätt känsla. Och allt som oftast handlar det om att välja kärleken. Allt man är med om kan väljas att ses med positiva eller negativa ögon. Varje situation, oavsett om den är trevlig eller otrevlig, innehåller alltid något positivt och något negativt. Vi kan välja att se det positiva och tänka positiva tankar, eller se det negativa och tänka negativa tankar. Positiva tankar för oss närmare kärleken och närmare kärlekens vibration och vår ideala verklighet. Negativa tankar för oss längre bort från vårt mål.

Grunden för hur allt fungerar är att ”lika attraherar lika”, det du skickar ut är vad du får tillbaka. Tänker du positiva tankar kommer universum att ge dig upplevelser som ger dig fler möjligheter att känna positiva tankar. Tänker du negativa tankar kommer livet ge dig fler möjligheter att inspireras till negativa tankar. Att det är så går inte att komma ifrån, men när man vet om det kan man använda det till sin fördel. Genom att göra medvetna val, och genom att välja kärleken.

Det handlar alltså inte om hur man ”har det”, utan om hur man ”tar det”. Hur man tar det, bestämmer hur man i framtiden kommer att ha det. Tar man det med kärlek kommer man i framtiden uppleva kärlek. Tar man det med frustration kommer man i framtiden uppleva mer frustration, och så vidare. Från den vibration som de flesta människor blivit uppfostrade att anta, har flertalet av oss idag en lång väg att gå. De flesta upplever inte heller så mycket trygghet, kärlek och lycka som de önskar. Men man ser inte sambandet, och man förstår inte hur livet fungerar. Kunskapen och förståelsen finns hos själen, men har glömts av den fysiska människan. För att man i så stor utsträckning tappat kontakten med den andliga sidan av sig själv, och därmed också mycket av kopplingen till sin själ. Det har gjort oss väldigt vilsna, och den vilsenheten är vad vi ser runt omkring oss i världen.

I en värld som hela tiden försöker påminna oss om det vi glömt. Som försöker påminna oss om kärleken och som försöker få oss att göra ”rätt” val, genom att gång på gång försätta oss i knepiga eller jobbiga situationer i hopp om att vi ska välja en kärleksfull vibration. Gör vi inte det kommer fler jobbiga situationer, och ännu fler efter det. Tills vi lär oss, tills vi kommer ihåg, och tills vi gör ett nytt val. Tills vi väljer att vibrera med en ny och högre frekvens. Det är vårt sätt att signalera till livet och till universum att vi har förstått, och att vi nu är redo för andra och roligare upplevelser och känslor.

Universum kommer att svara, och om man konsekvent väljer kärleken är det enbart din fantasi som sätter gränserna för vad du har möjlighet att uppleva och skapa. För att ”skapa” är inte att ”agera”, utan att ”vibrera”. Varje människas eget paradis finns redo, och blir tillgängligt så snart man skickar signalen som visar att man är redo att ta del av paradisets överflöd av kärlek och kärleksfulla upplevelser. Det enda du behöver göra är att välja de tankar som ger dig en bra, härlig och kärleksfull känsla. Universum kommer att ordna resten.