Okategoriserade

Känslans Språk

Som levande varelser kommunicerar vi hela tiden med varandra och med vår omvärld. Kommunikationen sker genom många olika kanaler. Det mest uppenbara språk vi använder för vår kommunikation är talspråket, som är nära besläktat med skriftspråket. Båda bygger på användandet av ord. Ett begränsat antal bokstäver bildar ett begränsat antal ord som kan användas för att, i begränsad omfattning, beskriva vad vi vill förmedla. Oftast fungerar det något så när, men jag tror också att vi anpassar vår kommunikation för att passa inom ramarna för vad orden klarar av att förmedla. Kan vi inte uttrycka det vi vill uttrycka i ord så väljer vi kanske att inte uttrycka det alls. Vi är också begränsade av att talspråket är så olika, länder emellan, att det ofta hindrar en mer global kommunikation.

När vi tar in andras kommunikation får vi hela tiden göra liknande avvägningar. I och med att orden har en så begränsad förmåga är det svårt att få bra precision i de känslor man vill uttrycka. Därmed är det också svårt att veta hur ens budskap kommer tas emot. Man vet inte om man uttrycker sig rätt, och man vet inte ifall det man uttrycker kommer att uppfattas rätt. Det finns också situationer när personer inte vill uttrycka sig rätt, och medvetet uttrycker något annat än det som egentligen är sant för dem. Det leder till missförstånd och oklarheter, dels mellan enskilda människor, mellan vänner och i relationer, och dels i större sammanhang, mellan företag, organisationer eller mellan länder. Inte sällan har det lett till konflikter, krig eller brustna hjärtan.

Kroppsspråk är ett annat sätt att kommunicera som i många avseenden berättar mer om en persons känslotillstånd, men det är å andra sidan visuellt begränsat. Kommunikationen från kroppsspråk som vi inte ser, når heller inte fram till oss. Ett annat visuellt sätt att kommunicera som är intressant, är konst. Tavlor, och andra typer av konstverk, är ofta skapade för att vara ett känsloavtryck, som är tänkt att förmedla den känslan till de som ser konsten. Men det som är mest intressant med den sortens kommunikation, är att man ger utrymme åt känslan. Konst är inte heller lika begränsad som ord när det gäller friheten att hitta just den nyans av känsla man vill uttrycka.

Vilket för oss in på känslor, som är en viktig del av våra liv, och faktiskt är vad vi består av.
Känslor är nämligen energi. Och vi känner någonting varje dag, som säger något om vem vi är, eller hur vi ser på oss själva. Vår känsla är ett uttryck för den energi vi befinner oss i. Har man inte kommit så långt att man kan styra och välja sin energi kan det vara en fördel att följa energi-svängningarna. Befinner man sig i en låg energi handlar det om att antingen invänta en positivare och högre energi, eller aktivt välja den. Det är bättre att inte göra någonting, under en period, än att göra saker som ändå kommer att bli ”fel”. Om man befinner sig i ”fel” energi spelar det nämligen ingen roll vad man gör, eller vilka intentioner man har i sitt handlande. Försöker du gå framåt, kommer det ändå att leda till att du istället kommer röra dig längre bort från målet, och det kommer ta längre tid för dig att komma fram än om du inte gjort någonting.

För om energin du investerar i dina drömmar är en negativ energi, kommer den leda till ett negativt resultat. Eller frustration, eller en mer positiv önskan om förändring och personlig utveckling. Att befinna sig i en negativ energi är som att hela tiden lägga mer och mer tyngd i oket över dina axlar, och det kommer att ta all din ork och kraft. Att befinna sig i en positiv energi är som att fylla mer och mer varmluft i ballongen som lyfter dig uppåt, och du kommer känna dig pigg och stark. Så fungerar det om man befinner sig i en positiv energi, när saker och ting bara faller på plats, till synes utan ansträngning.

Men känslor är också, i mångt och mycket, ett naturligare och mer precist sätt för oss att kommunicera. För vi befinner oss alltid i en känsla. Känsla är också energi, och allting har alltid en energi, inte enbart människor, utan även växter, och ”döda” ting som stenar. Allting är skapat av energi, allting har en energi, som omvärlden kan känna av. Genom att bli bättre på att lyssna på våra känslor, och därefter andras känslor finns det inte längre några gränser för vår kommunikation. Vi kan kommunicera med alla människor över hela världen, men vi kan också kommunicera med djur, växter och allt runt omkring oss. Känslor är inte heller begränsade av avstånd. Ställer vi in oss på en specifik persons energifrekvens så kommer vi kunna känna vad den personen uttrycker, eller vilken energi de befinner sig i, oavsett om de befinner sig på andra sidan jorden, eller på andra sidan av solsystemet.

Allting kommunicerar också med oss hela tiden, och vi kommunicerar hela tiden med allt och alla runt omkring oss, vare sig vi gör det medvetet eller omedvetet. Genom känslor öppnar vi upp för kommunikation, inte bara med levande människor, utan även med ”döda”. Vi öppnar också upp för kommunikation med Universum själv, med helheten och med den universella kärleken som all energi i grunden består av. Möjligheterna är till synes oändliga, men det kräver att vi släpper lite av vårt fokus och vår tilltro till orden, och börjar känna istället. Vi behöver inte släppa talet helt, men vi bör kanske inte låta det få så mycket utrymme som det har idag, på bekostnad av mycket annat.

Möjligheterna är alltså stora, och riskerna små, men det finns trots allt aspekter att ta hänsyn till när det gäller känslor. Om man inte är trygg och centrerad i sig själv, vet vem man är och vad man själv känner, kan det vara svårt att skilja på ifall de känslor man upplever är ens egna, eller någon annans ”energi-utsändning” som man snappar upp. Ibland kan det vara svårt att veta, men det är å andra sidan likadant idag. Kanske är det till och med värre idag, eftersom alla upplever känslor dagligen, men de flesta vet inte att känslor används för kommunikation. Det fungerar nämligen så att du upplever den känslan inombords, som andra förmedlar, när du är inställd på deras frekvens. Den känslan som finns inom dig är den som människor runt omkring dig kommer att känna inom sig.

Men den kanske största vinsten för både individer och för mänskligheten i stort är förmodligen att det inte går att fejka en känsla. Det går inte att låtsas känna något som man faktiskt inte känner. Det innebär att vi skulle få en helt ny ärlighet och transparens i all vår kommunikation, om vi började kommunicera mer med våra känslor. Det genuina och ärliga skulle få en helt ny roll mellan alla oss människor, dels geografiskt och dels uppåt och neråt i hierarkin. Plötsligt skulle vi veta exakt om våra politiker är ärliga, eller oärliga, i sitt agerande och i sin kommunikation med oss. Känslan skulle också berätta om människors syften och drivkrafter. Och det gäller naturligtvis även inom relationer och mellan vänner.

Till en början skulle det säkert bli något av ett kaos, men ganska snart skulle läget sannolikt stabilisera sig och vi skulle istället få en fantastisk grund att skapa en bättre, roligare och mer kärleksfull värld.

Okategoriserade

Processen För Medvetet Skapande

Vi människor skapar våra liv varje dag. Det finns ingenting som händer någon, som inte ursprungligen är skapat av den personen. Det är inte du som följer med på livets resa, utan livet som följer med på din resa. Vad du än bestämmer dig för, så kommer livet att ställa in sig, och ställa om sig, efter dina val. Livet är en skapelseprocess, som man antingen kan delta i aktivt, eller passivt. Man kan skapa medvetet, eller omedvetet. Det enda som inte är möjligt, är att ”inte skapa”. Det alternativet, att ”inte välja”, är det enda som faktiskt inte är möjligt för oss att välja.

I tidigare poster har jag skrivit mycket om hur skapandet sker, framför allt det omedvetna, men även i viss mån det medvetna. I princip är det ingen egentlig skillnad. Skillnaden ligger snarare i om man kommer uppfatta att man lyckas uppnå det man önskar i sitt skapande, eller om resultatet ofta blir något helt annat än man har tänkt sig. I det här inlägget hoppas jag på ett tydligare och mer detaljerat sätt kunna beskriva hur medvetet skapande, med önskat resultat, sker.

För en del personer sker det automatiskt, och i så fall finns det självklart ingen anledning att ändra på det vinnande konceptet. Men samtidigt tror jag att många kan uppleva att det går trögt ibland, och att det är svårt att uppnå önskat resultat. Här kommer förhoppningsvis lite hjälp på vägen.

Allting som skapas har vid något tillfälle föregåtts av en tanke. Antingen i omedelbar anslutning till resultatet, eller flera veckor, eller år, innan det man tänkt, sker. Det är inte tanken som skapar, men tanken är fröet till varje skapelse, och som måste finnas där. Samtidigt kan även tankar tänkas omedvetet.

Varje skapelse föregås alltså av en tanke, men det är inte så att varje tanke blir en skapelse, vilket kanske är tur. För att tanke-”fröet” ska kunna gro krävs en energi, eller känsla, som kan vattna och ge det näring. Saknas en sån energi kommer inte mycket att hända. Det är också så att det oftast finns en tidsaspekt inbyggd i skapandeprocessen. Avancerade eller omfattande önskningar kommer att ta ett tag innan de kan uppfyllas, eftersom de ofta berör så mycket, eller så många, runt omkring dig. Därför tar det tid för Universum att ställa om, och justera in din verklighet, så att den passar det du har önskat dig. Medan enklare önskningar ibland kan uppfyllas med mycket kort varsel.

På grund av tidsaspekt vid komplicerade önskningar, finns det alltid en möjlighet att tänka en annan tanke, som motsäger den första. Gör man det, så är det den senaste tänkta tanken som blir det nya fröet. Om man hinner ändra sig innan ens önskan har hunnit uppfyllas, så kommer den inte heller att uppfyllas, eftersom tanken vi utgår ifrån nu är en annan. Ändrar man sen tillbaka sig till ursprungstanken är det återigen ursprungsönskningen som gäller, men tidsmässigt blir det i så fall nästan som att starta på noll igen. Ju mer man tvekar, och velar i sina önskningar, desto otydligare blir ens fokus, och desto längre tid kommer det ta för önskningarna att förverkligas. Fokus handlar om att ha en tydlig bild/tanke av vad man önskar sig, och att hålla fast vid den bilden och låta den få mycket utrymme i ens tankar. Fokus handlar om att ge prioritet.

Men det är som sagt inte tanken i sig som skapar, utan det är den energi man laddar sin tanke med. Ett annat ord för energi är känsla. Det vill säga, allt handlar om vilken känsla du väljer att befinna dig i när du tänker din tanke. Det är viktigt eftersom resultatet är helt och hållet beroende av det. Har du en ”positiv” känsla kommer din önskan att uppfyllas. Har du en stark positiv känsla kommer din önskan att uppfyllas snabbare. Har du en negativ känsla kommer din önskan att uppfyllas på ett sätt som du uppfattar som negativt. Har du en stark negativ känsla kommer din tanke att uppfyllas på ett sätt som du absolut inte hade tänkt dig, eller upplevt att du önskat. Har du ingen känsla alls, vilket knappast är praktiskt möjligt, kommer ingenting att hända.

Man kan också säga att det hänger ihop med vad, eller hur, man tänker. Eftersom det ligger en känsla i det. Som exempel: ”Det skulle vara fantastiskt att få 100 kronor”, eller ”Det skulle vara en katastrof om jag inte får 100 kronor”. I båda fallen är tanken samma, en önskan om att få 100 kronor. Men i ena fallet laddas tanken med en positiv energi, och i det andra med en negativare energi. Laddar man med positiv energi kommer resultatet bli positivt, laddar man med en negativ energi kommer resultatet att bli negativt. I det här fallet innebär det i så fall att man kommer få uppleva den ”katastrof” som man är rädd för. Eftersom det är där man lagt sitt fokus och sin känsla.

En del skulle i det här läget kanske säga att positiva affirmationer är rätt väg att gå, och visst kan det lyckas, om affirmationen leder till den önskade känslan. Annars är det bara ytterligare ett sätt på vilket man riskerar att lura sig själv. Ord betyder i sig nämligen ingenting. Det som betyder något är känslan vi laddar de med, vilket kan variera från person till person, och från situation till situation. Det finns inte heller ord för att beskriva varje känsla. Att gå genom ord för att nå sin känsla känns därför som ytterligare ett mellansteg, som egentligen inte är nödvändigt, och dessutom riskerar man att missa viktiga nyanser i den känsla man är ute efter. Mitt tips är därför att lägga mindre vikt vid orden och istället träna upp din förmåga att kommunicera med dig själv, din omvärld och med Universum, genom dina känslor. Det är ett mycket tydligare, mer nyanserat och naturligt språk för allt levande. Och det är ett språk på vilket det inte går att vara oärlig, eller dölja någonting.

Tanken springer ur en önskan om förändring, och den berättar i vilken riktning vi vill förändra. Inte sällan handlar det om en förändring som vi önskar för att uppleva de känslor som vi beskriver som lycka, kärlek och tacksamhet. Vi tänker att vi kommer uppleva de här känslorna om vi bara får det vi önskar. Men då blandar vi ihop korten när det gäller i vilken ordning saker och ting sker. Vi har sagt att tanken är första steget, men att det är känslan/energin som därefter skapar, manifesterar och förverkligar. Men det är först därefter som resultatet kommer. Och resultatet kommer motsvara de känslor du laddat din ursprungstanke med.

Ordningen är alltså: tanke, känsla, resultat. Du kan alltså inte förlita dig på, att det är resultatet, som ska leda dig till känslan. Då ser du sakerna i fel ordning. Det är lätt att tänka att: ”jag kommer bli lycklig om jag bara får ”det här” jag önskar mig”, Men ”lycka” är känslan, och ”det du önskar”, är resultatet. Känslan måste komma först, och gör den inte det kommer resultatet inte heller att motsvara det du önskar, utan det kommer motsvara den känsla du laddade din tanke med, innan resultatet kom, och inte efter. Och känslorna du erfar efter resultatet kommer motsvara de du kände innan resultatet.

Det går alltså inte att hoppas på att yttre omständigheter ska hjälpa dig att hitta din lycka. Lyckan måste komma först, därefter ändrar sig omständigheterna automatiskt, till att matcha en lycklig persons verklighet. Går man och väntar på att verkligheten ska ändra sig först, får man vänta hur länge som helst. Vill man ha en aktiv förändring, krävs en aktiv insats.

Nyckeln är att hitta, och tillåta sig att uppleva, den känsla som man kommer uppleva i samband med att ens önskning går i upplevelse. Men att hitta den känslan innan resultatet har kommit, eftersom känslan kommer att skapa resultatet. Det låter kanske svårt, eller till och med omöjligt, men jag ser inte att det behöver vara så svårt. Livet är en inre upplevelse, medan det yttre är en illusion för att förstärka en människas inre, för att tydliggöra. Tiden är också en del av illusionen. Allt som någonsin har hänt, eller kommer att hända, händer nu. Det som du önskar ska hända, har alltså redan hänt, och varje människa har den förmågan. Förmågan att gå in i den känsla man kommer uppleva när det man önskat sig inträffar, eftersom det händer just nu.

Gå helt enkelt in i känslan att din önskan är uppfylld, och landa i den känsla du upplever i samband med den insikten. Det kommer antagligen vara en fantastisk, underbar och lycklig känsla av tacksamhet, glädje och kärlek. Känslan blir en order, eller instruktion, till Universum, som berättar vilken känslan det blir Universums uppgift att skapa en verklighet som får dig att känna. Medan tanken berättar inom vilket område, eller i vilken situation du önskar känslan. Och instruktionen till Kosmos sker på Universums eget språk, genom känsla.

Den energi man skickar ut är den energi man får tillbaka. För energier som liknar varandra attraheras till varandra, som massor attraheras till varandra genom gravitationskraften. Att lägga stort fokus i känslan runt din tanke kan sägas motsvara att ge den mera ”tyngd”. Precis som gravitationskraften blir större för större massor, blir attraktionskraften större för fokuserade känslor.

Om du är konsekvent och stabil i dina önskningar, och ofta tänker på dem utifrån en positiv energi, så kommer Universum att svara, och leverera det du önskar dig. Ibland kan det ta tid, men svaret kommer. Att inte uppfylla din önskan skulle vara för Universum som att gå emot sig själv, och det har Universum ingen anledning, eller önskan, att göra. Universum vill ditt bästa, så när du, genom känslor, berättar för Universum vad ditt bästa skulle vara, så kommer din önskan alltid att tillgodoses. Eftersom materia kan skapas ur ”tom” energi är resurserna obegränsade, och det finns ingen anledning att frånhålla dig någonting. Om inte det är din uttalade önskan. Vilket det faktiskt kan vara, och är, för många människor, då det kan skapa fantastiska förutsättningar för dig att förstå och hitta dig själv. Och kärleken inom dig.

Lyckas du inte hitta den rätta känslan för att matcha din önskning, så avsätt lite tid varje dag när du tränar på just detta. Se det som en meditation om du vill, eller som ett sätt att träna din förmåga att prata och kommunicera på känslans språk. Även så lite som 5 minuter per dag kommer till slut att göra skillnad. Och när känslan av lycka i samband med en uppfylld önskan kommer, blir det lättare att hitta den inför nästa önskning. Det är inte omöjligt att du inom kort befinner dig i en positiv och uppåtgående känslomässig spiral av lycka och kärlek. Levandes ett liv som är ett pärlband av underbara och fantastiska upplevelser, i en känsla av medvetet skapande.