Min Person

Jag är 38 år och bor i en lägenhet i norra Stockholm. Under hela mitt liv har jag haft svårt att känna mig hemma i tillvaron. Det är så mycket i människors generella sätt att se på sig själv och sin omvärld som inte stämmer överens med vad som känns sant för mig.

Som ung och sökande dröjde det länge innan jag slutade ifrågasätta mig själv, och valde min egen sanning istället för den bild av verkligheten som media, samhälle och andra människor försökt få mig, och alla andra, att köpa. Jag har haft svårt att förstå energiobalansen och de negativa reaktioner, känslor och drivkrafter som jag mött och fått erfara.

Eftersom jag inte passat in i någon mall har jag fått gå min egen väg, och jag har fått göra det ensam. Många gånger har jag önskat att jag fått möjlighet att leva ett enklare liv, men samtidigt är det väldigt viktigt att jag känner att jag är sann mot mig själv, och svårigheter jag gått igenom har på ett effektivt sätt utvecklat, och format, mig som människa.

Den här bloggen är en kanal för mig att dela med mig av mina insikter, tankar och erfarenheter. Vill du skriva till mig privat så kan jag nås på wille@fastmail.se.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *