Okategoriserade

Måndag Hela Veckan

Tidigare har jag skrivit att man skapar sitt ”yttre” liv utifrån sin ”inre” känsla. En känsla som man, som själ, väljer, antingen direkt eller indirekt, utifrån var man befinner sig i medvetenhet och utifrån vad man vill uppleva, lära sig eller utveckla. På det sättet blir en persons liv alltid en spegelbild av denna persons inre, från början till slut. Den här processen garanterar också att man hela tiden kommer få exakt de upplevelser man vill ha, eller behöver, och precis när man vill ha, eller behöver, dem. Detta för att man, genom den känsla man befinner sig i, attraherar de upplevelserna, vid just de tidpunkterna.

Vi är ”skapelsemaskiner” som alla är allsmäktiga skapare i våra egna liv och i våra egna universum. Allt som du kommer i kontakt med, och som därigenom på ett eller annat sätt, direkt eller indirekt, är en del av ditt liv, är därför skapat av dig och ingen annan. Även om mycket skapas medvetet så sker kanske det största skapandet omedvetet. Och det är vår själ som bestämmer vad vi skapar, inte vår människokropp eller vår människohjärna. Ibland vill vi som människor och som själ skapa samma sak, men ibland vill vi åt olika håll. Eller snarare så ”tror” vår fysiska kropp att vi vill någonting, men om det inte stämmer överens med själens önskemål, så indikerar det bara att vi inte känner vår själ, och oss själva, tillräckligt bra än. När vi som människor är sanna mot oss själva kommer vår innersta mänskliga önskan alltid att överensstämma med vår själs innersta önskan. Men oavsett var i vår utveckling vi befinner oss, så är det alltid själen som får sin vilja igenom.

Att vi tyvärr ofta är så osynkade med oss själva, och vår själ, tror jag är en av de främsta anledningarna att vi ibland har svårt att se vår egen roll i skapandet av den verklighet vi upplever. Om vi tycker att vi vill en sak, men något helt annat händer, är det lätt att tro att händelserna i ens liv är utom ens kontroll. Att man enbart är en bricka i ett spel, att vad som händer beror på ”tur” eller ”otur”, att man är ”beroende” av andra för att lyckas osv. Ingenting av det här är sant, det är bara vårt sätt att blunda för vårt ansvar, men jag kan förstå hur de här tankarna har uppkommit och vunnit mark. För vi vill så gärna kunna förklara det som händer, och om vi ”misslyckas” kan det kännas skönt om vi på något sätt kan argumentera för att det inte är vårt fel. Kan vi inte se vårt eget ansvar, är det så mycket enklare att skylla på något annat. På någonting utanför sig själv, någonting som man inte kan påverka, och som man är utlämnad åt. Man antar martyr-rollen och målar upp sig själv och sitt liv som ett offer för yttre omständigheter.

Men problemet är istället att vi inte hittat oss själva, och vi känner inte längre vår själ. Om vi vet inte ”vad” vi vill, så kommer vi ha svårt att förstå ”när” vi får det. När själen får det som själen vill ha. Det handlar helt enkelt om att hitta tillbaka till sig själv. Och eftersom själen vill att du ska göra det, så kommer den att skapa ett liv av upplevelser som uppmuntrar dig att förstå mer av dig själv, och vem du är, för att till slut klart och tydligt se och förstå vem du är. Det kan vara genom motgångar, sjukdomar, relationer, misslyckanden osv. Ofta handlar det tyvärr om olika slags motgångar, när medvetenheten ska väckas, eftersom det finns en så otroligt stark utvecklingspotential i den typen av upplevelser, men det kan också handla om yttre inspiration som i sin tur väcker inre sanningar och nya insikter.

Så vi har konstaterat att vi är ensamt ansvariga för skapandet av allt som vi upplever i vårt liv. Vi skapar alla händelser vi går igenom, men också alla personer vi möter, vi skapar alla växter vi ser, allt vi läser om i tidningarna osv. Det finns helt enkelt ingen gräns för vad vi skapar, även om det mesta skapas omedvetet, utifrån den frekvens vår energi vibrerar med. ”Vi” är vår själ, och vår själ är liv. Liv är energi, och energi är känsla. Den enda känslan som finns är kärleken, men genom att låta vår kärlek vibrera med en lägre frekvens kan vi uppleva illusionen av andra känslor. För det är känslorna som är skapande, och vår själ utgår alltid från känslan ”kärlek”. Kärleken är i slutänden allt som finns, och det enda som finns. Men genom att leka med illusioner, som t.ex. vår fysiska existens, kan vi uppleva kärlekens motsats, och därigenom, i förlängning, kärleken själv, genom att ställd inför, till synes olika val, ge oss själva möjligheten att aktivt välja den.

Det här leder i sin tur till nästa spännande och kontroversiella slutsats, nämligen att ”tiden” inte finns. För om man skapar allting i sitt liv, så skapar man självklart sin egen, och universums, framtid, men även sina föräldrar, deras historia, sin egen och hela universums historia. Men allt det här skapandet sker nu. Det sker inte i det förgångna eller i framtiden, det sker i nuet. För just ”nu” är allt som finns, precis som ”kärlek” är allt som finns. Vi kan uppleva illusionen av andra känslor än kärleken, och vi kan uppleva illusionen av tid, men det är det enda det är, en ”illusion”.

För när vi ”föds, det vill säga när vår energi ”kondenserar” i fysisk form genom att vi sänker vår vibrationsfrekvens skapar vi den mänskliga kropp som vår själ valt och alla övriga aspekter och förutsättningar i den värld vi vill uppleva. Vi skapar den världens framtid och fulla historia, och vi gör det i nuet. Det här sker varje gång man ”reinkarnerar”, det vill säga varje gång man väljer en ny fysisk form. Som själ utvecklas man och tar med sig sin grad av medvetenhet och kunskap för att hela tiden uppleva sig själv i en vackrare och mer kärleksfull form, för att till slut uppleva sig själv som 100% ren kärlek. De steg man tar som själ har man alltså med sig, men varje gång man ”föds” skapas världen på nytt, från noll, utifrån vad du, som själ, vill uppleva, eller lära dig, i just det här livet.

Man kan alltså säga att allt som någonsin kommer att hända, redan har hänt, och att allt som redan har hänt, sker just nu. För allt skapande sker ”nu”, inte igår eller imorgon, utan just nu. Hela världen skapas på nytt, hela tiden, i varje nu, och ”nu” är allt som finns. Det innebär att om du vill födas som människa kan du göra det ”var” som helst i vår värld, men också ”när” som helst i vår värld, och du behöver absolut inte följa någon kronologisk ordning, eftersom allt skapas från noll varje gång du väljer att födas.

Ännu fler möjligheter väcks om man betänker att varje gång en person ställs inför ett val innebär det i praktiken att man väljer en av många parallella vägar, eller världar, som man vill befinna sig i. Genom att välja den ena och inte den andra, väljer man den ena världen och inte den andra. Om man betänker hur många potentiella vägskäl man som människa ställs inför under ett normalt liv, och hur många människor det finns nu, och har funnits genom historien, så inser man snart att antalet olika ”dimensioner” eller alternativa världar som man kan välja att födas in i, och uppleva, snabbt går mot oändligheten. Du kan vara vilken av alla människor som helst, i vilken av alla parallella verkligheter som helst, i vilken ”tid” i den världens ”historia” som helst. Möjligheterna är oändliga.

När man väl är född minskar valmöjligheterna av naturliga skäl något, eftersom grunden för din person och för den värld du vill uppleva då är lagd, och inte längre är lätt att ändra på eller justera. Däremot har du fortfarande möjlighet att gå igenom och fatta beslut i varje vägskäl som ingår i den personens liv, som du har valt. Den största mängden frihet har du alltså som själ, innan du fötts, men även efter att du fötts har du en hel del frihet och massor av möjligheter till upplevelser. Din själ har dessutom valt det liv som den anser kommer passa dig allra bäst utifrån var du befinner dig i din utveckling, och utifrån vad du vill uppleva. För den fysiska existensen handlar om två saker: Dels nöje/njutning och dels inre utveckling/ökad medvetenhet. Båda delarna tillgodoses genom upplevelser, som till slut kommer att leda till upplevelsen av dig själv som ren kärlek, och som ett med allting som finns. Helt enkelt för att kärlek är allt som finns, och ”du” är allt som finns.

Det här innebär att du kan välja att leva livet som vilken människa som helst ur historien, eller framtiden, och ändå ha full frihet att göra egna val och välja egna vägar. För alla de alternativa verkligheter som kan tänkas uppkomma utifrån dina val, finns redan. Det är bara frågan om vilken av dem du kommer att välja den här gången. Du kan också välja att återfödas som dina barn eller föräldrar, som din fru eller som din man, eller som vem som helst. Allt kan knappast uppnås i ett enda liv, men när ”tiden” inte finns, finns inte heller någon bortre gräns för dig, när du måste vara ”klar”. Du får precis hur många försök på dig som du vill, och som du behöver, och när du ”nått fram” kan du ”börja resan” igen.

För i det här fallet är resan till målet, roligare, och mer givande, än att vara framme. Att ”nå fram” är stort, men att ”vara framme” blir snabbt rätt endimensionellt och enformigt. I det tillståndet händer inte mycket, och om allt är ”vitt” är det svårt att på allvar uppleva och först vad ”vitt” är. Om allt runt omkring, och inom dig, är kärlek, är det svårt att uppleva exakt vad ”kärlek” är. Eftersom man behöver någon kontrast eller referenspunkt, något att jämföra med. För att veta vad något är, måste man veta vad något inte är.

De här förutsättningarna gör inte bara att du kan leva andras liv, om du vill, utan också att du kan leva ditt eget liv, hur många gånger som helst. Antingen kan du leva samma liv som samma person som gör samma val, vilket känns rätt ointressant i längden, eller också kan du välja att leva samma liv, som samma person, men som gör nya och hela tiden mer kärleksfulla val.

Det finns en film som heter ”Groundhog Day”, eller ”Måndag Hela Veckan”, som illustrerar den här sidan av livet på ett väldigt intressant sätt. Många som känner till filmen tycker att den är bra, men det är nog få personer som förstått att filmen också visar en relativt korrekt bild av hur livet faktiskt fungerar, i många avseenden. Filmen handlar om en person som återföds samma morgon, samma dag, varje dag, men med minnet av tidigare dagar och upplevelser. De yttre förutsättningarna är samma varje morgon, men de inre förutsättningarna ändras i och med att huvudpersonen växer, går igenom olika faser och utvecklas. Det gör att han gör olika val varje dag och får uppleva och erfara många olika sidor av livet, och av sig själv. Allt ifrån de mest negativa till de mest fantastiska. Allt enbart utifrån vem han väljer att vara inombords, och vad han väljer att känna om sig själv, och vem han är.

I verkligheten handlar det inte om att varje morgon är likadan, även om den skulle kunna vara det, utan om att varje gång man föds så föds man in i en ny värld, som kan se olika ut, men som också kan vara exakt samma som den man upplevde i förra livet. Med sig från liv till liv tar man sin själs medvetande, och dess utveckling, men i övrigt föds man nollställd. Eftersom det är en förutsättning för genuina upplevelser och upplevelser av genuina känslor. Om man vill kan man alltså leva sitt liv flera gånger. Om man gör ”fel” val kan man försöka igen, tills man gör ”rätt” val. Man kan alltså förstå genom erfarenhet och genom att prova sig fram. Inget säger att du måste göra det, men möjligheten finns.

Hur många chanser du får är helt upp till dig, men om ”tiden” inte finns, finns inte heller någon bortre gräns. Oändlighet är just oändlig. Så lång ”tid” och så många chanser har du på dig att ”lyckas”, det vill säga att utvecklas så mycket att du väljer kärleken. Och genom att välja den helhjärtat, också få uppleva den helhjärtat. Och du kommer att komma fram, och du kommer att lyckas. Inte bara för att din själ/kärleken kommer hjälpa dig och ge dig allt stöd som du kan tänkas behöva på resan, från början till slut, men också för att du har hur många chanser på dig att lyckas som helst. Och eftersom det bara handlar om dig, och vad du väljer, kan du inte göra ”fel” heller. Olika val kan ge olika spegelbilder av dig själv, och illusionen av olika konsekvenser, men eftersom resan är målet, och ditt resultat är garanterat, så kommer du alltid vara en vinnare, oavsett vad du väljer.